Grenaa Egnsarkiv

Spændende kulturmiljøer i Norddjurs kommune

Arkitektskolen Aarhus har sammen med Realdania kortlagt de vigtigste kulturmiljøer i Danmarks yderområder. I Norddjurs Kommune har undersøgelsen kortlagt 43 historiske kulturmiljøer.
Det drejer sig om bevaringsværdige bygninger og områder, som samlet set udgør et kulturmiljø med dets helt egen historie. Det er steder med en historie og atmosfære, som tydeligt kan aflæses, hvad enten det er et tidligere fiskerleje, et kalkværk, en landsby eller en herregård.

Klik ind på Historisk Atlas, hvor du ved hjælp af et let overskueligt kort kan finde frem til de spændende historiske kulturmiljøer i Norddjurs.

God fornøjelse..

Historisk Atlas finder du under formidling


soeg-i-arkivetse-filmskattelistermindesmaerkerformidlingprojekter