Formidling

Historisk Atlas

Spændende kulturmiljøer i Norddjurs kommune

Arkitektskolen Aarhus har sammen med Realdania kortlagt de vigtigste kulturmiljøer i Danmarks yderområder. I Norddjurs Kommune har undersøgelsen kortlagt 43 historiske kulturmiljøer.
Det drejer sig om bevaringsværdige bygninger og områder, som samlet set udgør et kulturmiljø med dets helt egen historie. Det er steder med en historie og atmosfære, som tydeligt kan aflæses, hvad enten det er et tidligere fiskerleje, et kalkværk, en landsby eller en herregård.

Klik ind på Historisk Atlas, hvor du ved hjælp af et let overskueligt kort kan finde frem til de spændende historiske kulturmiljøer i Norddjurs.


Bogsalg oversigt
Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa

Her finder du en liste over de bøger Udgiverværkstedet har til salg eller hvor du kan se eller låne værkstedets udgivelser.


Fotografer i Grenaa
Alfabetisk liste over fotografer i Grenaa.


Grenaa Havn 200 år
Grenaa Egnsarkiv var med til at fejre Grenaa Havns 200 års jubilæum.


Ugens foto arkiv (2013 til 2016)
El del gamle foto fra arkivet der har været vist på hjemmesiden gennem tiden.


 

Nedenstående bog er indscannet i PDF format.

J. A. Nielsen:
Grenaa minder
  
Grenaa minder