Fotografer i Grenaa

Alfabetisk liste over fotografer i Grenaa. Listen er baseret på avisannoncer, bevarede fotos  samt Bjørn Oschers værk om “Fotografer i Danmark før 1920” og Carl Svenstrup “Grenaa Bys Historie.

Balle, Laurits (Lars) Nicolai, Grenaa
(31.10.1824 Vejlby – 21.7.1896)
Christiania Laurvig

Fhv. købmand Balle averterer oktober 1859 i Grenaa Avis, at han daglig i gæstgivergårdens have [Storegade 43, matr. nr. 39 b] aftager Portraiter. I februar 1860 averterer han tillige med, at han fotograferer bygninger efter aftale.  Ivrig afholdsmand (stortemplar).

Beck, Karen
03.12.1897 – Fotograf Karen Beck i Grenå.

Birch, H. August
Var ca. 1. juni 1861 på gennemrejse i Grenå for at fotografere. Priser fra 6 mark. Bopæl og atelier på Storegade hos købmand Henning. Foruden portrætter optog han »Prospecter af Æresporten ved Sønderbro, set fra begge Sider.« Porten var rejst i anledning af Fr. VII og grevinde Danners besøg i Grenå 12.-14.6.1861.

Bloch, Hans Frederik
Okt. 1865-sommeren 1868:
H. F. Bloch Grenaae på visitfoto, ca. 1870, i D.g.B., Århus. ca. 1890:
Blåt stempel, ml H. Bloch Grenaa, på bagsiden af stort foto af Lillegade i Amagerbrogade No. 19 Grenå, ca. 1870, på Grenå bibIiotek.
Landskabstegning udført af ham i Grenå. Se Svenstrup: Grenå bys historie, C 2, s. 606 og 687.

Christensen, Christian
(26.4.1828 – 5.5.1920) Ca. 1878: Fotografisk Etablissement Grenaa, Herning og Viborg
Ca. 1882: Fotografisk Etablisement Grenaa og Viborg.

Christiansen J. P. Grenaa ca. 1920

05.01.1914- Fotograf J.P.Christiansen, Havnevej 25.

19.08.1916 Fotograf J.P. Christiansen køber fru Zebitz’ fotoatelier i Kannikegade. 19.11 1923 Annonce: Nu er det aldrig for mørkt til at blive fotograferet. Fotograf Christansen, Kannikegade, indfører brugen af elektrisk lys. 19.06.1936 Fotograf J.P. Christiansen, Kannikegade, overdrager sin forretning til Kaj Mortensen. 25.04.1938 Annonce: Fotograf J.P. Christiansen, Grønland 32, st. (tidl Kannikegade). Udefotografering på bestilling.

Elfeldt,

Note: 09.09.1908. Hoffotograf, viste levende billeder på Hotel Dagmar – men ifølge avisen stod disse ikke nær mål med, hvad der vises i den lokale biograf.

Glerup,

Note: 12.06.1935 Byrådet har givet tilladelse til, at Hr. Glerup, Randers, må drive erhvervsmæssig fotografering på Grenaa Strand, da der kun er tale om kanonfotografering.

Hansen, A.

Note: 21.04.1909 – A. Hansen åbner fotografisk forretning i Kanikkegade.

Hansen, A.

Note: 1912 – Fotograf Frk. M. Nielsen overtager A. Hansens forretning i Kannikegade.

Hansen, Anna. Grenaa

1908 Kannikegade.
(8.11.1885- ) Rosmus. G.m. fotograf Mylius Hansen, s.d.

Hansen, Henning

Hansen, Mylius. Grenaa
8.6.1883-
Hobro

Hansen, N.

Note: 30.05.1901 – Fotografisk atelier. N. Hansen, Trustrup

Hellemann,

Højer, Flemming
Fotograf ved Dagbladet Djursland,

Jensen, A.

Note: 21.12.1905 – Fotograf A. Jensen overdrager sin fotoforretning til frk. Kirstine Vester (datter af urmager C. Vester). 24.02.1894 Annonce: amatørfotografiapparater fra 9 kr. og opefter. Fotograf A. Jensen, kannikegade.

Jensen, Anders.
(11.3.1859-?)
Rødding

G.m. Dorthea Marie, f.30.8.1860. Fik 9.12.1892 borgerskab som fotograf i Grenå.

Jensen, Jens

01.11.1939 Fotograf Jens Jensen opfordrer folk til at blive fotograferet i god tid før jul.

Jørgensen, Axel Carl 1880erne:
(8.7.1848-26.4.1923) Grenaa København Grenå Mogensgade

Søn af pastor Frederik Daniel J. og hustru, Dorothea Vilhelmine, f. [nuv. nr. 5] G.m. Mathea Marie Sophie Bjergaard Ring, f. ca. 1868, d. 1943, datter Grenaa & af førstelærer Ring, Grenaa. Ørsted Provins Vejv. 1883-84, Kbh. 1883ff.

Efter tretten år til søs i fotograflære hos Dresler i Århus. Overtog i Grenå atel. efter Chr. Christensen, august 1880. Borgerskab som fotograf i Grenå 1880. Købte ejendommen i Mogensgade 1894. Efterfulgtes af hustruen og siden af datteren Thyra Jørgensen. Se Svenstrup, 1955.

Opslag i Carl Svenstrup: Grenaa Bys Historie Bind C s, 687-688.” Han havde til en begyndelse atelier både i Grenå og Ørsted. Axel Jørgensen, der var født i København 8/7 1848, havde oprindelig været ved Søvæsnet, men skiftede om, da han ikke kunne tåle sølivet. Han tog Borgerskab i Grenå i 1880, blev senere gift med en datter af lærer Ring i Enslev og beholdte atelier og virksomheden hele sit liv. Ejendommen købte han i 1894 af Agent R. Madsens dødsbo. Efter fotograf Jørgensens død 26/4 1923 fortsatte datteren, Frk. Thyra Jørgensen, virksomheden, som hun dog i en række år havde flyttet til Storegade nr. 5″.

Note: 11.08.1880 -Axel Jørgensen overtager atelier – foto – i Mogensgade. 01.09.1894– Fotograf Axel Jørgensen bygger nyt atelier på Mogensgade. 19.01.1906 – Fotograf A. Jørgensen søger atelier bygget på byens bedste strøg med eller uden beboelse. 02.12.1908 Fotograf Axel Jørgensen flytter fra Mogensgade til Lillegade 5.

Jørgensen, Thyra

Opslag i: Grenå og Omegn – Før og nu 1980, s. 51. ” Fra 1880 var familien Jørgensen her, først Axel Jørgensen til 1923 og derefter datteren Thyra Jørgensen. Denne sidste flyttede atelieret til Storegade 2 (Vogel). Det store vindue i Mogensgade blev skiftet ud med mindre vinduer. Bemærk frisen i etageadskillelsen og fotografikasserne! Fotograf fru Dorte Pedersen, født Hein, der lærte hos frk. Thyra Jørgensen, har tilstillet Grenaa Egnsarkiv et herligt billede fra atelieret i Mogensgade Se Axel Jørgensen’ atelier billede B-1531. De to damer er søstrene Misse og Thyra Jørgensen. Thyra døde i København 1966. Billedet viser tillige mange interessante ting, bl.a. hvorledes fotografen anvendte gardiner til lysregulering både i loftet og ved vinduerne.

Da frk. Jørgensen lukkede atelieret midt i 50’erne, var der ikke noget egnsarkiv i Grenaa, og selvom der om der blev averteret om eventuel afhentning af plader og film, var ingen opmærksomme på at bjerge noget fra det gamle atelier – og det var skade! Billedet fra atelieret er fundet i Den Gamle By i Århus, hvor der åbenbart ligger ting og sager fra atelieret. Det er ikke lykkedes at få at vide, hvad og hvor meget der ligger derude.”

Note: 03.11.1930 Fotograf Thyra Jørgensen reklamerer for sit fotoatelier, Lillegade 5.

25.10.1935 Fotograf Thyra Jørgensen flytter sit atelier fra Lillegade 5 til Storegade 2,1.

13.10.1953 Thyra Jørgensen Storegade 2, holder fra den 15.10.53 op med fotografering på grund af svigtende helbred. Hun fortsætter dog med forstørrelser efter plader i sit arkiv, og amatørarbejde på sin private adresse.