Mindesmærker, skulpturer og udsmykning i Grenaa Kommune

KRONOLOGISK OVERSIGT

Denne oversigt og beskrivelse af mindesmærker omfatter historiske mindesmærker, skulpturer og udsmykning placeret i det fri i Grenaa Kommune. Dog er gravminder på kirkegårde ikke medtaget.

En del mindesmærker refererer til nationale historiske begivenheder. Andre er opsat til minde om enkeltpersoner med lokal tilknytning. Endelig er der gennem de sidste 25 år opstillet mange skulpturer og anden kunstnerisk udsmykning i det fri.

Til oversigten og beskrivelserne hører en lysbilledserie, baseret på Birgit Øvlsesens nyfotografering af alle de omtalte værker i 1996. Desuden er der i nogle tilfælde lysbilleder, baseret på egnsarkivets gamle fotografier af de mindesmærker, som er flyttet eller ændret meget.

Udførlige oplysninger om de enkelte værker fås ved at trykke på linket ved siden af billedet.

På Grenaa Egnsarkiv findes en materialesamling, hvor man vil kunne finde henvisninger og yderligere oplysninger om de enkelte værker og historien bag dem. Dette materiale vil på arkivet kunne bruges til videre studier.

Mindes001 l1
Fru Annes sten
Materiale: Natursten
Opstillet år: sandsynligvis engang i middelalderen
Kunstner: ?
Placering: ca. 500m sydøst for Hessel
Wiki

Mindes0022
Sten over Søren Quist
Materiale: Granitsten med indskrift
Opstillet år: ca. 1604
Kunstner: ?
Placering: Ålsø Kirke – våbenhus
Wiki: Søren Jensen Quist