Grenaa Bys historie

Carl Svenstrup (1881-1964) var skolelærer og bibliotekar i Grenaa. I sin fritid undersøgte og beskrev han Grenaa Bys historie fra oldtid og helt op til 1940’erne. Resultatet blev en række hæfter, der blev samlet i “Grenaa Bys historie” herunder “Grenaa i fortid og nutid”, “Fra det gamle Grenaa” og “Grenaa i tekst og billeder”. Udgivelsen af Grenaa Bys historie strakte sig over næsten 25 år; fra 1933 til 1957.

“Fra det gamle Grenaa” er udgivet som et særtryk af en række avisartikler. “Grenaa i tekst og billeder” er en revideret og forkortet udgave af “Grenaa i fortid og nutid”.

Grenaa Bys historie
Bind A  Den almindelige Byhistorie – side 1 til 399 Indholdsfortegnelse
Bind A  Den almindelige Byhistorie – side 400 til 823 Indholdsfortegnelse
Bind B  Personalhistorisk-topografisk Beskrivelse Søndergade, Torvet, Storegade Indholdsfortegnelse
Bind C  Personalhistorisk-topografisk Beskrivelse  Lillegade, Østergade, Nørregade, Markjorderne og Havnen Indholdsfortegnelse
Grenaa i fortid og nutid – et Jubilæumsskrift Indholdsfortegnelse
Fra det gamle Grenaa
Bind 1 Indholdsfortegnelse
Bind 2 Indholdsfortegnelse
Bind 3 Indholdsfortegnelse
Grenaa i tekst og billeder
Grenå i tekst og billede Indholdsfortegnelse