Fuglslev – En by og dens historie

Aksel Rousing

PDF

Forord

Fuglslev – både kirkeby og tidligere markedsby, men alligevel kun en lille landsby, der uden vokseværk har levet sit stille liv på den magre jord, ukendt af den store verden.

Små landsbyer har også en historie, Fuglslev ikke mindst, og derfor har jeg her forsøgt at udrede sider af byens lange fortid, med vægt på at komme så langt tilbage i tiden som muligt.

Slægtsforhold og familiemæssige sammenhænge er ikke undersøgt eller beskrevet i bogen. Nogle bruger flere år på at udrede egen familie, derfor ville jeg aldrig nå at få styr på en hel bys mange slægter.

Langt tilbage er de skriftlige kilder kun sparsomme, for fattige bønder giver sjældent anledning til større dokumenter eller erindring i eftertiden, og et sogn uden herregård bliver ikke et kendt sogn.

Gårdenes lange ejerlister taler også deres tavse og tydelige sprog om vilkårene i byen. Adskillige må have forladt stedet for at begynde et nyt sted med bedre muligheder.

Trods alt har byen levet og fungeret og givet stof til bogen her, som jeg håber, vil interessere de mange, der i dag har tilknytning til Fuglslev. Den kan ikke rumme alle sider af byens historie, men kan forhåbentlig være et nyttigt opslagsværk med dens oplysninger om gårde og huse.

Jeg vil her rette en tak til alle, der har hjulpet mig med oplysninger og lån af gamle billeder. Tak til Det Historiske Udgiverværksted i Grenaa for praktisk og teknisk hjælp og ikke mindst en stor tak til Erik Bøjstrup, Ålsø. Ved brug af Eriks systematiske afskrifter af de gamle protokoller er bogen blevet beriget med mange navne og oplysninger, der ellers ville have været svære at finde.

God fornøjelse med læsningen.

Gravlev, efteråret 2006

Aksel Rousing