Grenaa og den vide verden

Børge Kjær

PDF

Forord
Grenaas historie kan ikke rummes i et hefte som det foreliggende. Kun nogle glimt af den. Jeg har valgt at fremdrage begivenheder, hvor Grenaa og egnen omkring har været i ,,den store verdens” søgelys og at skildre forhold, som har haft betydning uden for det snævert lokale. Derfor titlen: Grenaa og den vide verden.

Der er ikke i heftet henvisninger til kildemateriale, og omtale af litteratur om byen og egnen er der heller ikke blevet plads til. Oplysninger herom kan fås på Grenaa Bibliotek og Grenaa Egnsarkiv.

Heftet udgives i anledning af, at Den kommunale Højskole i Danmark i år kan fejre 25 års jubilæum. Bikubefonden, Grenaa Kommune og Den kommunale Højskole selv har ydet Økonomisk støtte. Kulturudvalget og Grenaa Egnsarkiv står bag udgivelsen.

Tak til dem, der har skaffet penge til heftet, og tak til de personer fra engsarkivets interessekreds, som har gennemset manuskriptet, givet gode råd og læst korrektur.

Grenaa Egnsarkiv, september 1992.
Børge Kjær

 

 

Indholdsfortegnelse

 • Hvorfor navnet Grenaa 
 • Grenaa og kongemagten 
 • Præst henrettet for mord
 • Økologisk nedtur og genopretning
 • Grenaa til Kattegat
 • En husmand blev Grenaas helt
 • Landbrug på søbund
 • Industri til Grenaa
 • Nobelpris til August Krogh
 • Politisk magtkamp
 • Olivia Holm-Møller fra Homaa
 • Gredanastof til alle
 • Den anden industrirevolution