Landbruget var min store drøm

Poul Smed Petersen

PDF

Forord

I de lange vinteraftener 1985 -86 fik jeg lyst til at skrive mine erindringer fra barndom og ungdom. En af de sorte “kina-bøger” med røde hjørner blev indkøbt, og jeg begyndte at skrive i den. Efterhånden som jeg skrev, dukkede der flere og flere minder og detaljer op. Det var en stor fornøjelse for mig at skrive disse erindringer, og nu er det en endnu større glæde for mig, at Det Historiske Udgiverværksted i Grenaa vil mangfoldiggøre dem.

Men for at dette kan lade sig gøre, skylder jeg en tak til min datter, Mona Dalkær Jacobsen, som har tydet mine “kragetæer” og derefter renskrevet manuskriptet og indhentet billedmaterialet. Billederne er fundet i egne fotoalbum, men Leif Vestergård, Åse Krag Andersen, Glady Petersen, Ingrid Petersen, Erna Jacobsen samt egnsarkiverne i Midtdjurs og Grenaa har også leveret en del af billedmaterialet, for hvilket jeg hermed også vil takke.

Takken skal også omfatte Inge Larsen, Bent Kjeldsen og Børge Kjær fra Grenaa Egnsarkiv, som har læst korrektur, redigeret tekst og billeder og stået for den tekniske del af udgivelsen.

Med disse erindringer håber jeg at medvirke til at give et tidsbillede af før-og efterkrigstidens liv og arbejde på landet.

Poul Petersen

Hermed foreligger den fjerde udgivelse fra Det historiske Udgiverværksted i Grenaa. Et efterhånden fast og rutineret makkerpar – lægesekretær Inge Larsen og Bent Kjeldsen fra Grenaa Egnsarkiv – har klargjort manuskriptet til trykning. Også den endelige tekst-og billedredigering har de foretaget på egnsarkivets edb-maskiner. Tak for et vel udført arbejde og for et godt og gemytligt samarbejde om opgaven.

Læserne skal lige vide, at der ligger mange, mange timers arbejde bag en sådan udgivelse. God fornøjelse.

Udgiverudvalget

Indholdsfortegnelse

 • En lykkelig barndom i Kolindsund
 • Mine legekammerater hos Aksel Andersen
 • Dreng på “Øen”
 • Livet ved Nordkanalen i 30-erne
 • Sivested-borgere omkring 1930 -1940
 • Karl hos A.J. Andersen
 • En mislykket smedelærling
 • Hos David Pallesen
 • Forkarl hos A.J. Andersen
 • Kirstinesminde
 • Frydenslund
 • Benzonshøj
 • Højskoleliv i Nørre Nissum og Rønde
 • Trondholm ved Thorsager
 • Forkarl hos A.J. Andersen igen
 • Karl hos Søren Ibsen i Sjørup
 • Enslevgård
 • Haslev Landbrugsskole
 • Pedersminde
 • Karl hos Anders Papsø
 • Dalkær
 • Bestyrerplads på gården Molle
 • Bryllup