Livsglimt 1

Livsglimt

PDF

Forord

Erindringerne i LIVSGLIMT har sin oprindelse fra Posthavens månedsblad “Solstrålen”, som erindringerne i første omgang er skrevet til. I 2007 og 2008, hvor de forskellige interviews udkom i Solstrålen, bestod redaktionen af Jytte Hald, Leif Ryttertoft, Kaj Thomsen og Niels Kjeldsen.

Der er mange ældre, der er gode fortællere, og som kan beskrive en tid, der har været, men som ikke kan eller har svært ved selv at nedfælde deres erindringer på papiret. Redaktionen i Solstrålen har set det som en opgave at genfortælle og bevare nogle af disse erindringer for på den måde at fastholde et spændende tidsbillede og et stykke egnshistorie om Djursland.

Forskellige er blevet spurgt, om de kunne tænke sig at fortælle deres erindringer til Solstrålen, og om de ville have noget imod, hvis disse erindringer også udkom i bogform. Alle, der er blevet spurgt, har været positive og har syntes, det ville være interessant, og det blev til hyggelige aftener med gode samtaler.

Erindringerne er blevet nedskrevet på den måde, at Leif Ryttertoft og jeg har været ude med båndoptager og mikrofon hos vedkommende, hvor der så er blevet spurgt ud og fortalt. Derefter har jeg nedskrevet og samlet det, der blev optaget, hvorefter jeg så igen har været hos vedkommende for at “fylde huller ud” og rette misforståelser, inden jeg en sidste gang har været på besøg for at rette de sidste ting, fotografere og finde fotos til det fortalte. Jytte Hald har derefter valgt fotos og tilpasset interviewet til Solstrålen, hvor det senere er blevet bragt.

Efter hvert interview har jeg med nænsom hånd sammenkædet det fortalte, så det danner en fortløbende historie, og efter bedste evne forsøgt at bibeholde sprogtonen og fortællemåden, og her i bogen fra Det Historiske Udgiverværksted kan man så se hele teksten og alle fotos fra de forskellige interviews.

Tak til de interviewede, der har ladet os komme indenfor i deres liv, og som har fortalt så levende. Tak til Det Historiske Udgiverværksted, der har gjort det muligt at udgive denne bog, og ikke mindst en stor tak til Inge Larsen og Bent Kjeldsen, der som sædvanlig har været meget hjælpsomme og ydet en stor hjælp med færdiggørelsen af LIVSGLIMT, som er udgivelse nr. 19 fra Det Historiske Udgiverværksted.

God fornøjelse

Niels Kjeldsen