Modstandsbevægelsen i Grenaa

Modstandsbevægelsen i Grenaa

PDF

Forord

Formålet med denne bog er at give et sandfærdigt billede af den indsats, der blev gjort af modstandsbevægelsen i Grenaa under besættelsen. Manuskriptet til bogen er udelukkende leveret af medlemmer af modstandsbevægelsen. Der er ikke tilstræbt nogen form for heltedyrkelse, men en nøjagtig beskrivelse af kendsgerningerne, idet det var ganske tilfældigt, hvem der blev spurgt om at være med, og der er derfor heller ikke sat personnavne på deltagerne i de enkelte aktioner.
Besættelsen var en ond tid for den danske befolkning, men det var en spændende tid for deltagerne i modstandskampen, som ofte blev konfronteret med risikoen. Gestapo og stikkere var farlige fjender, men vi kan med vis stolthed sige, at der ikke blandt Grenaas borgere fandtes stikkere, skønt mange efterhånden vidste mere end tilstrækkeligt til at kunne sladre. For denne selvbestaltede tavshed skal der her fra modstandsbevægelsens deltagere bringes en stor og hjertelig tak, idet denne tavshed også var en værdifuld indsats i modstandsarbejdet.

 

Redigeret af
Børge Juul Jensen

Indholdsfortegnelse

Indledning

P E 2
Begyndelsen
Hammelev Præstegård
Rekruttering
Nedkastning
Sverigestransporten
Sabotage
Tyske tropper ankommer
Gestapo
Gestapos “arbejde”
Hipo
Grenaa-Sverige retur
Alsang
Schalburgtagen
Enslev-gruppen
Fjellerup-gruppen
Lokalkomiteen
Budstikken
Toldstrup i Grenaa
En stikker i byen
Tiden i hytten
Dagligdagen
Tyske indkvarteringer
Russiske krigsfanger
Tyske flygtninge
De sidste dage
13. mej 1945
Episoder
Deltagere
Kvarterværter
Efter 5. maj