Åguden

Placering:
Pladsen ved Sønderbro

Opstillet år:
2004

I anledning af:
Grenaa Haandværkerforenings 150 års jubilæum

Materiale:
Halmstad-granit

Kunstner:
Morten Skovmand

Financieret af:
Grenaa Haandværker- & Industriforening
  
med støtte fra en lang række virksomheder og privatpersoner

Aagud-1a

En lille plads ved Sønderbro danner rammen om granitskulpturen Åguden, der blev opsat her i 2004 i anledning af Grenaa Haandværkerforenings 150 års jubilæum.

Værket er udformet af Morten Skovmand. Kunstnerens grundlæggende ide har været at sætte åen på højkant. Stenens indhuggede mønstre er i familie med de nordiske helleristninger, mens inspirationen til vandtrappen er hentet i Italien. Skulpturen er ment som det første trin i en stafet af skulpturelle indslag langs åen.

I Grenaa Bladet 17/02-2004 kunne man bl.a læse følgende:

I forbindelse med en velbesøgt reception i Kulturhuset Pavillonen ved Grenaa Haandværkerforenings 150 års jubilæum torsdag den 5. februar, kunne formanden Tommy Glindvad efter en cirka en times hyggeligt samvær proklamere, at foreningens ambition om at starte en kunst-stafet i Grenaa med værket »Å-guden«, bliver til noget.

Vi er med andre ord blevet begavet med pengebidrag i en sådan grad, at jeg godt tør vove pelsen og sige, at »Å-guden« bliver til noget, sagde en meget glad Tommy Glindvad. Kunstværket skal placeres ved åbroen og jernbanen på Søndergade i Grenaa. To lokale kunstnere, Morten Skovmand og Stig Mortensen skal udarbejde kunstværket til det ligner en Å-gud.

2/3 af finansieringen var på plads inden jubilæums-receptionen, og den sidste tredjedel kom altså i hus via rundhåndede bidrag fra de lokale banker/sparekasser foruden en række andre firmabidrag såvel som private bidrag til formålet.

Der er forhåbentlig tale om det første kunstværk i en kommende kunst-stafet her i Grenaa. Med andre ord et projekt, der rækker langt ind i fremtiden, og som vil gøre Grenaa kendt på det danske kunst-atlas, har Tommy Glindvad udtalt til Grenaa Bladet i forbindelse med projektet.

Idéen var således udsprunget i Grenaa Haandværker- og Industriforening, og var i et samarbejde med den lokale kunstner Morten Skovmand blevet illustreret i skitser og til slut præsenteret i en folder, som blev brugt i forbindelse med ansøgninger og forespørgsler omkring støtte til projektet af den ene eller anden art. Foreningens egne medlemsvirksomheder blev på den led også så store bidragydere. Grenaa Kommune bakkede også op om projektet, der nu er blevet til virkelighed.

Morten Skovmand, født 1941 i Brørup. Han er uddanet på Erling Frederiksens tegneskole, Statens Museum for Kunst 1959-60; Kunstakademiet Kbh., malerskole (Niels Lergaard, Egill Jacobsen og Richard Mortensen) 1960-65, endvidere grafisk skole (Holger J. Jensen) fra 1963, er billedhugger, maler og grafiker. Morten er bosat i Stenvad. Morten Skovmand arbejder især med maleri, gerne med naturen og dens farver som motiv.