Aftenstjernen

Placering:              Ved Aftenstjernekareen, Lillegade 39.

Opstillet  år:          1992.

På initiativ af:        Poul Erik Aarup Pedersen.

Materiale:              Granit.

Kunstner:               Knud Hørup.

Finansieret af :       Poul Erik Aarup Pedersen.

Aftenstjernen_52-1

Aftenstjenen blev opstillet i 1992 efter færdiggørelse af byfornyelsesprojektet omkring Aftenstjernekareen. Arkitekt Poul Erik Aarup Pedersen stod for dette projekt, og han har også taget initiativ til opstilling af skulpturen Aftenstjernen. Der har ikke været nogen særlig afsløringsbegivenhed, og opstillingstidspunktet har ikke kunnet nøjere fastsættes.

Selve skulpturen er fremstillet i rød granit 50x50x15 cm og den står på en 2 m lang granitsøjle i let rødlig tone. Stjernen er gennemboret og i hullet er sat farvet gles.

Knud Høirup, billedhugger, født 1951. Har udstillet på flere censurerede udstillinger. De fleste af hans arbejder er i granit, og de ses først og fremmest i vestjylland, hvor Knud Høirup også har sin bopæl, nemlig i Lemvig.