Auningstenen

Placering:              Kulturperronen

Opstillet  år:          2018

På initiativ af:        Auning Borgerforening og Norddjurs Kommune

Materiale:              Granit.

Kunstner:               Stenhuggerne Eigil Madsen og Steen Djervad

Finansieret af :       Norddjurs Kommune

 

Auningstenen blev sidst i juni 2018 opstillet på den plads hvor Tørvekonen stod fra 1989 til 2013. Tørvekonen var at træ og efter 15 år på pladsen foran Kulturperronen var den rådnet op og lige ved at vælte.

Auningstenen blev under festlige former afsløret af børn den 30. juni 2018
Stenen er den oprindelige “Vandstenen” der har stået på torvet i Auning siden 2001. I forbindelse med en byfornyelse i Auning, hvor der skulle være et trafikknudepunkt, blev det besluttet af Auning Borgerforening og Norddjurs Kommune i fællesskab at flytte den 10 tons tunge sten til Kulturperronen. Stenen afløser den gamle træskulptur “Tørvekonen”, der blev fjernet i 2013.

Stenen bærer historiske motiver fra Auning, der blandt andet bærer præg af byens stærke tilknytning til herregården Gammel Estrup. Svanen som symbol spiller en særlig rolle, så derfor fremgår svanen både på Auningstenen og som et større skulpturelt legeredskab ved det nye trafikknudepunkt.

Rundt om Auningstenen er der 9 sidesten, der fortæller om naturen og dyrelivet omkring Auning: Agernet – Dunhammeren – Rug akset – Skovøksen Faldtakken – Fugle – Alling Å – Sommerfugle – Nobilisgran

http://auningby.dk/auningstenen/