Bystævnet i Homå

Placering:
Kirke Allé i Homå

Anledning:
Genskabe en bystævneplads

På initiativ af:
Sognerådsformand, gdr. Rasmus Kristensen

Materiale:
Natursten (en fra hver gård i byen)

Financeret af:
Pladsen blev givet af D.Kjølner-Augustson, Lyngdal

Bystævnet i Homå-32-1 B 002 510

Bystævnet i Homå blev indviet den 6. August 1960. Beboerne i Homå med tidligere sognerådsformand Rasmus Kristensen som initiativtager besluttede sig for at genskabe en bystævneplads.

Indtil slutningen af 1700-tallet var bystævnet det sted, hvor landsbyens bønder mødtes for at træffw beslutninger om fællesanliggender, såsom driften af markerne, byhyrdens arbejde, den fælles bytyr og lignende. Det nye bystævne har ikke denne afgørende betydning, men kan være medvirkende til at fastholde det sociale fællesskab i landsbyen.

Bystævnet er anlagt på en trekantet plads, ved siden af den gamle skole, som overretssagfører D. Kjølner-Augustson, Lyngdal, har givet til formålet. Midt på pladsen vokser en lind, og i en ring omkring træet er sat sten for hver gård i byen, 13 ialt. Disse sten er hentet på de ejendomme, de repræsenterer, og har fået indhugget ejendommens matrikelnummer. Op ad træet i midten står Lyngdals sten. Pladsen er indrammet af en række store sten.

Hvert år samles bymændene en aften i maj og sætter sig på hver deres sten. Oldermanden, som vælges for et år ad gangen, åbner mødet, og derefter drøfter man lokale anliggender. Aftenen slutter med fælles kaffebord. Til oldermandsværdigheden hører en oldermandsstok. Den bliver hvert år videregivet til den nye oldermand og får påsat en sølvplade med hans navn.

Bystævnet i Homå 32

Læs mere om bystævnet i Grenaa og omegn, før og nu, 1978