Cementkorset – eller pigernes kors på Anholt

Placering:
Ved Vesterstrand
Opstillet år:
ca. 1891
På initiativ af:
Læge August Thierry
Tekst:

Paa havet herudfor
henbare Englene
Elfrida Grentzmann
og
Gisela Thierry
i Abrahamns Skiød
Luk. 11.
d. 17 Aug. 1891.

Materiale:
Skærveblandet cement med indfældet marmorplade
Kunstner:
Inskription af Carl Møller
Financeret af:
August Thierry

Cementkors 5-2

I baggrunden mindekors for to druknede piger under badetur. Badehuset tilhører manden på billedet: Læge Thierry. Den ene unge pige var hans datter. Ca. 1902 – 1908

Baggrund. Drukneulykken har Gaston Thierry omtalt i en skildring af lægehjemmet på Anholt i værket “Hjemliv og Trosliv. Mindeblade fra Indre Missions Vaartid i Danmark”, III, 1934. Gaston Thierry var søn af læge August Thierry på Anholt, og han fremhæver, hvorledes begivenheden den 17. August 1891 satte et dybt og uerstatteligt skel i familiens historie:

Henimod Aften gik Thierrys eneste Datter med en Broder- og Søsterdatter af Købmand Grentzmann til Vesterstrand for at tage endnu et Bad. De var allerede ved at gaa op af Vandet, da den ene fik Lyst til at tage endnu en Svømmetur. Pludselig bliver hun bange, Thierrys Datter skynder sig ud til hende og rækker hende Haanden, hvorved de begge synker. Den tredie unge Pige løber efter Hjælp og faar fat i en Dreng, der af alle Kræfter løber til Lægeboligen, hvor han grædende siger, at der er druknet to Mennesker ved Vesterstrand.
I største Hast løber Thierry og en Søn til Stranden, hvor Anholtkutterens Mandskab er kommet til i deres Jolle. Det tager kun faa Øjeblikke at finde de druknede og bringe dem i Land, hvor Oplivningsforsøgene utrætteligt fortsættes. Først henad Midnat lader Dr. Thierry Hænderne synke og erklærer, at det er haabløst at fortsætte. Varsomt løftes de døde Legemer til Vogns i uldne Tæpper, og langsomt gaar Toget i den maanelyse Nat til de to Hjem.

Om Carl Møller og hans arbejde med mindesmærkerne på Anholt skriver Peter Linde i bogen “Anholt”, 1948, s. 112:

Indskriften paa Mindekorset ved Veststranden, Indskrifterne paa Thierrys Gravsted, Indskriften paa “Frihedsstøtten” og paa Krigsmonumentet er indhugget af en mand, som hed Christen Møller. Han var Jyde, “Morbroder til jydske Karen, som var gift med en Anholter”. 1864 blev han Krigsfange i Wittenberg, og her fik han lært Stenhuggeriet. Han brugte sin Kunst paa Anholt, og foruden de nævnte mere monumentale Opgaver, som han fik at klare, kom han til at lave en Mængde ganske smaa Marmortavler, en slags Brevpressere, som paa den ene Side bærer Gisela Thierrys Navn eller Elfrida Grentzmanns Navn og paa den anden Side et bibelsk Skriftsted. Af slige smaa Mindesten, som Dr. Thierry bestilte hos Christen Møller, er mange i Behold hos Beboerne paa Anholt.