Femte Maj Stenen i Fjellerup

Placering:
David Jensens Plads, på hjørnet af Fjellerup Bygade og Asbjergvej.
Opstillet år:
1945.
Anledning:
Danmarks befrielse 1945.
På initiativ af:
Mejeribestyrer J. Lyndrup, Fjellerup
Tekst:

 
5. maj 1945
 
DANMARK FRIT I MORGENGRY,
 
HJERTER HILSER DAG PAANY.

Materiale:
Natursten.
Financiering:
Mejeribest. J. Lyndrup og Gdr. Valdemar Fog.

Femte_Maj_Stenen_i_Fjellerup (Jens Kannes Høj)-2

Gennem en årrække havde der været holdt møder på Hegedalsbakken, (der blev kaldt Baunen). – I 1940 under den 2. verdenskrig, beslaglagde Besættelsesmagten Hegedalsbakken. – I foråret 1945, da man skønnede at krigen og dermed besættelsen, snart ville ophøre, var man klar over, at “Baunen” ikke mere kunne bruges, – da den delvis var ødelagt ag Besættelsesmagten, og ikke mere kunne bruges som det samlingssted, den gennem mange år havde været.

Mejeribestyrer J. Lyndrup, Fjellerup, tog initiativet, gik til Anton Haumand og hans kone Thea, (der hed Dorthea), for at tale med dem, om at få “Kannebakken”, som den blev kaldt efter Thea Haumands far, der hed Jens Kanne Jensen. Thea og Anton Haumand boede i huset, der nu
ejes og beboes af Margrethe Spens. De ejede “Kannebakken” der hørte til huset. De blev enige om at de ville skænke bakken til Byen, samt vej dertil. Da det rygtedes, gav også Gdr. Valdemar Fog og hans hustru, Anna, deres mindre del af bakken, samt vej dertil mod vest, ned til gaden, der i dag hedder Kanneshøjvej.

Man gik nu i gang med at få lavet en festplads, som erstatning for Baunen, hvor man kunne samles til folkelige møder, der tidligere blev holdt på Baunen. Dette arbejde blev gjort om aftenen, og arbejdet blev udført af byens borgere, såvel yngre som ældre. En stor sten blev fundet i gdr. Mads Rasmussens skov, der ligger i nærheden af bakken. Den blev under karetmager David Jensens ledelse, bugseret ned derfra og til bakken. For at få den op på toppen af denne, måtte man bruge noget svært tømmer og lange stænger, godt smurt ind i brun sæbe, for lettere at kunne glide. For at få stenen det sidste stykke, op ad den stejle bakke, måtte man til sidst bruge en kran eller lignende, til hjælp.

Der blev indhugget et vers og årstal, ligeledes en lærke på stenen. Tegningen af dette blev udført af Karen Lyndrup, datter af J. Lyndrup.

På stenen, som er indhugget af karetmager David Jensen står:

5. maj 1945.
DANMARK FRIT I MORGENGRY,
HJERTER HILSER DAG PAANY.

Til festpladsen gav gdr. Peter Nielsen og hustru, “Hagenbjerggaard”, flagstangen. – Skræddermester Alfred Frederiksen og hustru gav flaget. Der blev skrevet skøde og fundats, der bestod i, at pladsen skulle have en bestyrelse bestående af tre mænd; en fra Indre Mission, en fra den Grundtvigske retning samt kassereren i Fjellerup Sparekasse.

Femte_Maj_Stenen_i_Fjellerup (Jens Kannes Høj)-1

Fra FjellerupBy.dk kan man bl.a. læse følgende:

Pladsen skulle bruges til såvel kirkelige som folkelige møder. I en årrække blev der regelmæssigt afholdt forskellige arrangementer, hvorefter pladsen i nogle år sygnede lidt hen. I 1980 blev der igen skabt interesse for Jens Kannes Høj; man gik i gang med at beskære og rydde op i beplantningen, og året efter blev en ny flagstang etableret sammen med et nyt flag. Der blev også opstillet toilet, og der blev fornyet liv på pladsen, bl.a. afholdtes Sct. Hans fester for byens og egnens befolkning.

Da pladsen ved Fjellerup Østergård blev ledig i 1996 flyttede Borgerforeningen Sct. Hans festen til Østergård og Kanneshøj kom igen til at sygne hen. I 2007 fik Borgerforeningen ryddet op på pladsen og Kanneshøj blev igen anvendt bl.a. til “En eventyraften med overnatning på pladsen. Borgerforeningen afholder fortsat en årlig familieaften på Kanneshøj.

I maj 2013 blev 5.maj stenen flyttet ned på David Jensens Plads.