Femte Maj Stenen i Fladstrup

Placering:
Hjørnet af Fladstrupvej og Fårvadvej i Fladstrup.
Opstillet år:
1948.
Anledning:
Danmarks befrielse.
På initiativ af:
Oldermandslauget i Fladstrup.
Tekst:
REJST TIL MINDE OM
      
5 MAJ DAGEN
  
1945
Materiale:
Natursten.
Finansieret af:
Oldermandslauget i Fladstrup.

Femte_Maj_Stenen_i_Fladstrup_26-1

Femte Maj Stenen i Fladstrup står i byens midte på en lille trekantet plads, hvor Fårvadvej og Fladstrupvej mødes. Det er en natursten. Med bronzebogstaver står teksten:

Rejst til Minde om 5. Majdagen 1945.

Oldermandslauget i Fladstrup tog i 1948 initiativet til, at der skulle rejses en mindesten. Alle beboerne var med, da stenen blev hentet fra en nærliggende grusgrav, og ved fælles hjælp fik man den slæbt på plads. Det foregik med håndkraft ved hjælp af ruller. Ved stenen blev der rejst en flagstang, og oldermanden skulle sørge for, at flaget blev hejst på alle mærkedage. Flagstangen er nu taget ned, men det er stadig oldermandens arbejde at rive omkring stenen. Udgifter i forbindelse med stenen, for eksempel til nye messingbogstaver, afholdes også af oldermandslauget.