Genforeningsegen i Albøge

Placering:
Holtbakkevej / Askhøjvej i Albøge.

Plantet år:
1920.

Anledning:
Danmarks genforening 1920.

På initiativ af:
Beboere i Albøge.

 Genforeningsegen_i_Alboege_13-1

Genforeningsegen i Albøge er plantet den 9. juli 1920 til minde om Genforeningen. Beboerne i Albøge plantede egetræet på byens fællesjord, en lille trekantet plads, omgivet af veje, kaldet “Planteland”. Sognefoged Søren Friis modtog som oldermand træet på byens vegne, idet han udtalte håbet om at egen gennem flere hundrede år måtte stå som et minde om genforeningen. Pladsen omkring egen blev indhegnet med et lavt hvidt stakit og beplantet med roser. Vedligeholdelsen skete med midler fra byens fælles kasse.

I Grenaa Folketidende den 12. juli 1920 omtales begivenheden således:

Genforeningsfest i Albøge.

I Albøge Bys Midte blev Fredag Eftm. plantet en “Minde-Eg”. Efter Sangen “Brat af Slaget rammet” talte Lærer Hagemann til Forsamlingen (ca. 70 Mennesker) om Sønderjylland, om dets Kamp, dets Længsel og dets Haab, og tilsidst om de 3 Mindesmærker “Flensborgløven”, “Skamlingsstøtten” og “Modersmaalet”. Gaardejer R. Skaarup bragte en Tak til Lærer H. paa Forsamlingens Vegne. Det blev enstemmigt vedtaget, at Vedligeholdelsen af den lille “Fredeplet” betales af Byens Kasse. Sognefoged S. Friis bragte en Tak til de Mænd, der fik den kønne Tanke omsat til Handling, at Egen gennem mange hundrede Aar kan staa og tale til Efterslægten om den store Genforeningsdag. Gaardejer E. Bach læste en lille Fortælling fra Sønderjylland. Den smukke Højtidelighed sluttede med “Kongernes Konge”.

I dag har egetræet vokset sig stort , men kun de færreste forestiller sig, at der er noget specielt ved det, at det er en “minde-eg”. Det lille anlæg med roserne er borte, og vejens asfalt breder sig efterhånden ind over “Planteland”.