Genforeningsstenen i Dalstrup

Placering:
Hvor Villersøvej munder ud i Dalstrupvej / Kløvhøjvej.
Opstillet år:
1922.
Anledning:
Danmarks genforening 1920.
På initiativ af:
Forpagter Aksel Thorup og inspektør Andersen, Dalstrup Plejeanstalt.
Tekst:

 
1920
 
OG DE TROEDE AT
 
HJERTEBAAND KAN BRISTE
Materiale:
Natursten.
Financiering:
Beboerne i Dalstrup.
 
I gårdejer Niels Thorups Plantage i Dalstrup er der ved en korsvej rejst en genforeningssten af plantagens ejer, forpagter Aksel Thorup og inspektør Andersen, Dalstrup plejeanstalt. Den ret store, nærmest hjerteformede sten blev af forpagter Aksel Thorup fundet på anstaltens mark, hvorfra han slæbte den til plantagen forspændt 4 heste. Her blev den opstillet ved korsvejen tillige med en flagstang, og pladsen indhegnet. På forsiden af sten er indhugget:

1920 OG DE TROEDE AT HJERTEBAAND KAN BRISTE

Årstallet 1920 er omslynget af en stiliseret egekrans. Mindestenen rejstes og afsløredes Valdemarsdag 1922. Sognepræsten J.A.Vedsted og redaktør Andersen, Grenå, talte. Førstnævnte afslørede stenen, som af gårdejer Niels Thorup blev overdraget til byen, der i fremtiden værner og vedligeholder mindesmærket. I Grenaa Folketidende den 16. juni 1922, kunne man læse:

I gårdejer N. Thorups smukke have i Dalstrup ud mod den offentlige vej afsløredes i går i overværelse af 150-200 mennesker, en smuk genforeningssten, der er rejst af beboerne i Dalstrup. Stenen der er fundet på en mark i Dalstrup, bærer indskriften: 1920. Og de troede, at hjertebånd kan briste.

Ved afsløringsfesten talte pastor Vedsted, Veggerslev – Villersø, der efter talen oplæste en smuk kantate, som vi senere skal bringe her i bladet, samt redaktør Andersen, Grenå, der navnlig fremhævede betydningen af, at vi her i Danmark og som under vanskelige kår måtte fortsætte den nationalitetskamp, der er for hele folket. Før og efter talerne sang Villersø Sangkor under lærer Jensens dygtige ledelse en række smukke flerstemmige sange, der lønnedes med stort bifald.

Inspektør Andersen, Dalstrup, der ledede mødet rettede en tak til talerne og sangerne, til gårdejer N.Thorup og forpagter A.Thorup og i øvrigt alle der havde bidraget til at få genforeningsstenen rejst og til festens lykkelige forløb.