Genforeningsstenen i Veggerslev

Placering:
Veggerslev kirke ved Grenaavej 44.
Opstillet år:
1920
Anledning:
Danmarks befrielse.
På initiativ af:
Et udvalg i Veggerslev
Tekst:

 
GENFORENINGEN
 
1920
 
RET FOR MAGT
På bagsiden:
BEFRIELSEN
  
Chr X (Kongens monogram)
 
5. MAJ 1945

Materiale:
Natursten.
Financiering:
Ved indsamling, og stenen skænket af.Husmand Niels Jacobsen

Veggerslev Genforeningsten b3288

Genforeningsstenen i Veggerslev.
Efter festgudstjenesten i Veggerslev kirke på genforeningsdagen 1920 blev det bestemt at rejse en mindesten ,og et udvalg nedsattes til at forestå arbejdet.

Husmand Niels Jacobsen havde en velegnet sten ,som blev rejst tæt uden for kirkegården på en trekant dannet af tre sammenstødende veje . Den står med en flad sten til underlag på en opkastet jordhøj omsat med 6 natursten, på hvilket en svær jernlænke er fæstnet. Ved højens fod står en flagstang ,der til daglig bærer en vimpel, givet af byens unge piger, og på festdage et af byens kvinder skænket flag.

På stenens forside er indhugget:
GENFORENINGEN
1920
RET FOR MAGT
På bagsiden: Chr X (Kongens monogram)
5. MAJ 1945

Mindesmærket opstilledes i eftersommeren 1920 og udvalget, der forestod rejsningen og som supplerer sig selv, værner og vedligeholder dette.

I 1962 blev det besluttet at flytte stenen, da den var til gene for trafikken. Man kunne læse følgende i avisen den 21/2-1962:

Genforeningsstenen i Veggerslev flyttes
Var til gene for trafikken
Genforeningsstenen i Veggerslev bliver nu flyttet, da det har vist sig, at den paa sin nuværende plads er til gene for den stadigt stigende trafik. Den er placeret paa ,,Trekanten”, hvor vejene Grenaa, Voldby og Gjerrild mødes, og da tilmed rutebilerne har holdeplads paa hjørnet,  skabes der ofte trafikpropper det paagældende sted. Man har derfor besluttet at flytte stenen hen i ,,plantagen” ved siden at kirken.

Veggerslev Genforeningsten b1511

På bagsiden af stenen er senere tilføjet (hvornår vides ikke):
BEFRIELSEN
CX
5. MAJ 1945