Gredanapigen

Placering:
H. P. Rosenvinges Plads.
Opstillet år:
1954.
På initiativ af:
Grenaa Dampvæveri.
Tekst:
H. P. ROSENVINGE 1856-1935
  
GRUNDLAGDE 1896 A/S GRENAA DAMPVÆVERI
Materiale:
Granitstatue med springvand.
Kunstner:
Karl Otto Johansen.
Finansieret af :
Grenaa Dampvæveri.

Gredanapigen_31-2-B011811

Gredana Pigen afsløres

 Om baggrunden og initiativet til statuen skriver Carl Svenstrup i Grenaa Bys Historie, bd. C, s. 518. Han omtaler indretningen af H. P. Rosenvinges plads, der officielt fik dette navn ved en byrådsbeslutning i 1950 og fortsætter:

Efter at byrådet havde truffet denne Bestemmelse, vedtog A/S Grenaa Dampvæveri at lade fremstille en Billedstøtte til Pryd for Pladsen og at skænke den til Byen. Direktionen betroede Opgaven til en yngre dansk Billedhugger Karl Otto Johansen. Man stillede ham ret frit i Udformningen, idet man blot ønskede, at det skulle være en Kvindefigur, som paa en eller anden Maade symboliserede Væverkunsten eller dens Produkter. Opgaven løstes efter alles Mening paa en smuk Maade. Figuren, der er udført i lys Granit, viser en nøgen, ung Pige, som svøber et Stykke Stof om sit ene Ben og interesseret kikker ned derpaa. Siderne af Sokkelen har to Figurer, som forestiller henholdsvis en Bomuldsplukkerske og en klassisk græsk Væverske. Paa Bagsiden er et Relief af G. D.s Grundlægger, H. P. Rosenvinge, og et Par Data af hans Liv. Foran Billedstøtten findes et lille vandbassin. Pigen blev straks af “Folket” døbt “Gredanapigen, idet “Gredana” efterhaanden er blevet Navnet paa et af Dampvæveriets fine Produkter og kendt viden om. Maaske havde “Grenaa Pigen” været et nok saa godt Navn. Figuren afsløredes 1. Oktober 1954. I Forvejen havde Byen anvendt et meget stort Beløb paa at omdanne den grimme og uplejede Plads til en virkelig smuk Plæne som en værdig “Ramme” om den særdeles smukke Billedstøtte, hvis eneste “Fejl” er den lovlig stærkt tidsprægede Frisure, som skæmmer Profilen.

Hermed fik vi så også Carl Svenstrups kommentar til Gradanapigen hårpragt.

Statuen blev flyttet nogle få meter mod sydvest i april 1992.

Karl Otto Johansen, billedhugger, f. 1918. Han har en alsidig uddannelse bag sig, har haft adskillige udlandsophold og været ansat hos Bing & Grøndahl i en lang periode. Hans foretrukne materiale er granit, og hans statuer og dyregrupper møder man mange steder i landet. Se også Weilbach: Dansk Kunstnerleksikon, 1995.

Gredanapigen_31-1