Buste af H. P. Rosenvinge

Buste af Rosenvige B014921

Placering:
Østerbrogade nr. 45.

Opstillet år:
1943.

Anledning:
Grenaa Dampvæveri 50 års jubilæum

På initiativ af:
Arbejderne på GD

Materiale:
Granit

Kunstner:
Eva Langkau, Glatved.

Skænket af:
Bestyrelse, direktion, funktionærer og arbejdere.Busten af H.P. Rosenvinge, grundlæggeren af Grenaa Dampvæveri,blev afsløret i forbindelse med GDs 50 års jubilæum den 24-6-1943. Der var reception i kontorbygningen, hvor bestyrelse, Direktion, medlemmer af familierne Rosenvinge de højere funktionærer, repræsentanter for funktionærer og arbejdere var til stede. Højtideligheden åbnede med afsløring af en buste i granit af virksomhedens grundlægger, direktør H. P. Rosenvinge. Busten var opstillet i den store foyer midt for hovedindgangen.

Det formodes at busten blev flyttet udendørs til sin nuværende plads, da kontorbygningen, skiftede funktion.

I dagbladet Djursland står der: Den administrerende direktør Henrik Rosenvinge holdt den egentlige afsløringstale. Han udtalte bl.a.: Når vi er samlet i dag ved væveriets 50 års jubilæum, er det vemodigt at tænke på, at den mand, der ved sit vovemod og dygtighed skabte virksomheden, der blev en del af ham selv, og førte den frem, ham der netop i dag ville være fyldt 87 år, ikke kan være til stede.
Han havde ikke store kapitaler at begynde med. Han måtte lægge øre på øre, før han kunne tage de fremskridt, der var påkrævende. Men han havde initiativet, og den stålsatte vilje, og han forstod at føre foretagenet igennem. Da arbejderne derefter fik den tanke på jubilæumsdagen at rejse en buste af ham her i virksomheden, greb vi med glæde tanken og sluttede os alle om den. Vi ville have rejst busten i bronze, men da vi på grund af krigssituationen ikke kunne få bronze, blev den udført i granit, og egentlig er dette symbolsk for grundlæggeren. Hans karakter og vilje, var netop af granit.

Idet jeg derfor afslører busten for kære fader, udtaler jeg håbet om ligesom busten er hugget i granit, må virksomheden vise sig at være af samme solide materiale, så den fortsat kan trives og udvikles til gavn for land og folk.

Efter man havde afdækket, og beundret den smukke buste, rettede prokurist Malmberg på funktionærenes vegne en tak for, at man havde fået lov at være med til at rejse busten for den mand, der havde skabt den store bedrift og med sin dygtighed, ført frem til den største og mest moderne i sin art herhjemme.

Formanden for tekstilarbejdernes fagforening væver Herluf Nielsen fremhævede, at afdøde direktør H. P. Rosenvinge var en personlighed, som alle så op til.En mand med fast karakter, der vidste hvad han ville. Ved dampvæveriets start, lagde han en solid grund, der kunne bære, og han fornemmede ved sin dygtighed og indsigt at føre virksomheden støt frem gennem tiderne, så den blev til gavn for arbejderne og byen. Derfor er det os en glæde i dag at være med til at rejse en buste for vor gamle chef.

H.P.Rosenvinge-2

Eva Langkau, billedhugger, født i Polen i 1881, død i København i 1952. Hun blev uddannet på kunstakademiet i København og i Berlin. Hun var desuden elev af Elna Borch (se “5. maj stenen”). Hun arbejdede især med mindre dyreskulpturer og portrætbuster. Har også udført busten af C. J. Momme der står i anlægget. Se iøvrigt Weilbach: Dansk Kunstnerleksikon (1995).