Mindebuste for M.C.Jensen

Placering:
Havnepladsen, Grenaa.
Opstillet år:
1953.
På initiativ af:
Dansk Fiskeriforening og Vestjydsk Fiskeriforening.
Tekst:
LANDSTINGSMAND, KUTTERFØRER
  
M. C. JENSEN 1871-1952
  
FORMAND FOR DANSK FISKERIFORENING I 34 AAR
  
REJST AF DANMARKS FISKERE

Materiale:
Bronzebuste på granitsokkel.
Kunstner:
Sven Bovin , billedhugger.
  
Ivan Jensen, bronzestøber.
Finansieret af :
Dansk Fiskeriforening og danske fiskere.


Mindebuste-M_C_Jensen-030-1-B12179

M. C. Jensens mindebuste blev afsløret den 5. september 1953 i overværelse af en stor forsamling. Auktionsmester Niels Bjerregaard foretog afsløringen og overdrog mindes-mærket til byen, derefter holdt fiskeriminister Knud Ree tale. Borgmester Aksel H. Hansen takkede på byrådets vegne og lovede, at byen ville værne om mindesmærket.

Mads Christian Jensen blev født på Jegindø i 1871. Han var medlem af Landstinget 1922-1939, valgt for Venstre. I perioden 1911-1923 var han formand for Grenaa Fiskeriforening og 1913-1947 formand for Dansk Fiskeriforening. Han var medlem af flere råd og kommisioner, og han var medlem af Gammel Sogns sogneråd. I 1942 blev han æresmedlem af Grenaa Fiskeriforening .

Efter M. C. Jensens død i 1952 henvendte Dansk Fiskeriforening sig til Grenaa Fiskeri-forening for at iværksætte en indsamling af midler til et mindesmærke, og fiskere fra hele landet ydede bidrag til formålet.

Sven Bovin, billedhugger, født i Frederikshavn i 1915. Han er uddannet som stenhugger hos sin fader, Charles Bovin. Som kunstner er han autodidakt. Hans formsprog er naturalistisk, og granit var hans foretrukne materiale. Hans mange dyreskulpturer og buster er især opstillet på hans hjemegn, Vendsyssel.

Mindebuste M_C_Jensen-030-2-B12180