Mindeplade for Aksel H. Hansen

Placering:
Aksel H. Hansens Plads.

Nedlagt  år:
1995.

På initiativ af:
Danmarks Afholdsforenings Grenaa Afdeling.

Tekst:
Typograf Aksel H. Hansen født 1910.
  
Blev i 1946 valgt til Grenaa´s  borgmester,
  
en post han bestred til sin død i 1976.
  
Han var hele livet aktiv i Danmarks Afholdsforening.
  
Danmarks Afholdsforening´s Grenaa afdeling
  
satte dette minde.  10 februar 1995.

Materiale:
Granitflise.

Kunstner:
Teksten indgraveret af stenhugger N. J. Andersen, Grenaa.

Finansieret af:
Grenaa Kommune, Aksel H. Hansens Mindefond og Danmarks Afholdsforening .

Mindeplade_for_Aksel_H_Hansen 58

Baggrund. Grenaas Borgmester gennem 30 år,  fra 1946 til sin død 1976, Aksel H. Hansen, kunne den 10. februar 1995 være fyldt 85 år. Danmarks Afholdsforenings Grenaa Afdeling benyttede denne lejlighed til at hædre Grenaas tidligere borgmester, der også hele sit liv havde været ivrig afholdsmand. Borgmester Arne Jessen foretog afsløringen af mindepladen, og desuden talte formanden for Danmarks afholdsforening, Henning Sørensen, Grenaa, og formanden for foreningens Grenaa afdeling, Jørgen Byrgesen. Mindepladen kostede ialt ca. 14.000 kroner.

I december 1988 var Aksel H. Hansen blevet hædret ved navngivning af Aksel H. Hansens Plads og Aksel H. Hansens Gade ved Lillegades vestende.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *