Mindeplade for August Krogh

Placering:
Lillegade 50.

Opsat år:
1950.

Tekst:
I DENNE EJENDOM FØDTES
  
15. NOVBR. 1874
  
GRENAA BYS ÆRESBORGER
  
NOBELPRISTAGEREN
  
PROF. AUG. KROGH
  
DØD 13. SEPTBR. 1949
  
I KØBENHAVN

Materiale:
Bronze

Mindeplade_for_August_Krogh_29-1

Mindepladen for August Krogh, Schack August Steenberg Krogh er opsat på hans fødehjem i Grenaa. Det meste af August Kroghs opvækst fandt dog sted på den anden side af gaden, hvor hans far fik bryggeri og bolig. Hans far, Viggo Krogh var brygger men uddannet skibsbygger, og August var den ældste i en søskendeflok på seks. Han har selv fremhævet at skoletiden ikke gav ham synderligt udbytte, hvorimod han fandt stor glæde i at færdes i naturen og iagttage dyrelivet og botanisere med Raunkiærs sidenhen berømte “Exkursionsflora” i hånden (1. udgaven er fra 1890). Om sommeren fik han selskab af farens ungdomsven, zoologen William Sørensen, der skærpede Augusts interesse for feltstudier og stimulerede ham til at udføre fysiske og kemiske eksperimenter, som han tidligt påbegyndte på egen hånd. August Krogh havde sin almindelige skolegang i Grenaa. Og efter afsluttet studentereksamen fra Aarhus katedralskole i 1893 flyttede han til København, hvor han tog medicinsk forberedelseseksamen (‘kantussen’). Han fortsatte med magisterkonferensstudiet i naturhistorie med zoologi som hovedfag, som blev afsluttet i 1899 med afhandling om bygning og funktion af fuglenes lunger og luftsække. Som videnskabsmand var han hele sit liv knyttet til Københavns Universitet, hvor han i 1916 blev professor i dyrefysiologi.

August Krogh  fik nobelprisen i medicin i 1920 for fysiologisk forskning vedrørende kapillærernes (hårkarnettets) fysiologi og i den forbindelse særlig musklernes blodforsyning. Han blev i 1945 udnævnt til Grenaa Bys første æresborger i forbindelse med købstadens 500 års jubilæum.

Den 2. august 1950 kunne man i Grenaa Folketidende, som havde til huse i bygningen, læse følgende:

Paa “Grenaa Folketidende”s Ejendom, den gamle fredede Bindingsværksbygning, Lillegade 50, har vi i Dag ladet opsætte en Bronzeplade med følgende Inskription: “ I denne Ejendom fødtes 15. Novbr. 1874 Grenaa Bys Æresborger Nobelpristageren Prof. Aug. Krogh død 13. Septbr. 1949 i København”. Pladen, der er udført i Bronze, og som med Tiden vil blive grøn, skal minde nulevende og kommende Slægter om, at vort Lands store Søn, Prof. Aug. Krogh, der kastede Glans over Danmark, og hvis Navn blev kendt viden om, var født i Grenaa og blev sin Fødebys første Æresborger.

Læs mere i Børge Kjær: Grenaa og den vide verden, (1992).