Mindeplade for faldne i Slaget om Anholt i 1811

Opstillet år:
2011.
Anledning:
200-året for faldne danske i krigen mod englænderne i 1811
På initiativ af:
Anholts borgere.
Tekst:
Se nedenfor
Materiale:
Granit.
Finansieret af:
Legat fra Det Obelske Familiefond og Anholts indbyggere

 

Mindepladen på Anholt Fyr er opsat af Anholts borgere til minde om de 30 danske faldne menige soldater 27. marts 1811.
  

Anholt fyrMemoriam plakette Anholt fyr-1

Teksten på plaketten er:

IN MEMORIAM

Til minde om de danske underofficerer, menige soldater og matroser,
som døde under angrebet 27. marts 1811 på den engelske fæstning
omkring Anholt Fyr og blev begravet i Ørkenen.

Faldne i kamp
Hæren
Skarpskytter Franz Sørensen Bauberg « Hans Petersen Seest
Musketerer Jens Christensen Otting « Peter Andersen Venderslev
Anders Poulsen « Lars Paulsen Morum
Jørgen Hans Tolstrup « Niels Hvilsom « Anders Granslev « Niels Weltz

Flåden
Befarne matroser Lars Nielsen « Juul Mathiasen
Niels Erichsen « Ole Holgersen
Halvbefarne matroser John Michelsen « Christen Phillipsen
Niels Zachariasen « Jens Erichsen Riis
Søvante matroser Mads Michelsen « Jens Christian Petersen
Hans Torsten « Thomas Harris
Mathias Mogensen « Lars Krogsbech
Morten Tolstrup

Døde af sår
Hæren
Underofficer Rasmus Nielsen Fuglsang « Søren Holmegaard
Jæger Søren Fandrup « Musketer Søren Erichsen Lundum
En med ubekendt navn

Opsat af Anholts beboere i 200-året for angrebet

Ovenstående mindesmærke er opsat for at mindes de faldne under Slaget om Anholt, den 27. marts 1811.

Du kan se mere her: http://www.anholtturist.dk/SlagetOmAnholt.htm

Der er ligeledes opstillet en Mindesten på Den Gamle Kirkegård til minde om de  danske faldne soldater på samme dag, 27. marts 1811.

Ovenstående 2 mindesmærker er opsat for at mindes de faldne under Slaget om Anholt.

Wiki kan du læse: Slaget om Anholt fandt sted under Kanonbådskrigen (en del af Englandskrigene). fyrtårn var blevet lukket af danskerne og et mindre britisk orlogsfartøj, HMS Proselyte, strandede på Anholt Rev i januar 1809. Derfor besluttede englænderne sig for at besætte øen for at beskytte konvojer og orlogsskibe, og for at kunne bunkre drikkevand. …. mere ….

Anholt i ilden
27. februar 1811 sejlede danske kanonbåde med 1000 mand ombord mod øen for at generobre den, men måtte vende om. Den 27. marts forsøgtes endnu en generobring. En kanonbådsflotille bestående af 12 kanonbåde og 12 transportskibe m.fl., med ca. 600 soldater ombord, angreb den engelske besættelsesstyrke på øen, som blev støttet af fregatten ‘Tartar’ og orlogsbriggen ‘Sheldrake’. Angrebet var dog igen forgæves.