Mindesmærke for Niels Pedersen-Nyskov

Mindesmaerke_for_Niels_Pedersen-Nyskov_18-1

Placering:
Ved Vesterport i Grenaa by.
Opstillet år:
1927.
På initiativ af:
Partiet Venstre.
Tekst:

  
Niels Pedersen-Nyskov
  
født 8/4 1850. død 29/3 1922
  
Formand for Folketinget i mange Aar.
  
Folketingsmand for Grenaakredsen fra 1895 til 1922.

  
Det blev givet ham
  
skønt at vinde
  
hos Smaa og Store
  
et elsket Minde.

  
Rejst af Venstre.

Materiale:
Granitsten med bronzerelief.
Kunstner:
Portrætmedaljon: Charles Arvesen.
  
Granitstenen: Sten- og billedhugger Øvlesen, Grenaa.
Finansieret af:
Venstres Organisation i Grenaa.

Niels Pedersen-Nyskov (1850-1922) blev født på Damgård ved Homå. Han boede det meste af sit liv på gården Nyskov ved Thorsager. Han stillede op for Venstre til folketinget og blev i 1895 valgt i Grenaakredsen. Han var medlem af folketinget til sin død, de sidste 9 år som formand. Derudover var han medlem af og formand for mange kommisioner. Han var meget engageret i husmandsbevægelsen og var medvirkende til, at der på Djursland blev oprettet flere husmandsbrug end i andre dele af landet. Læs mere om Niels Pedersen-Nyskov i Randers Amt Hjemstavnsbog (1939).

Mindesmaerke_for_Niels_Pedersen-Nyskov_18-2

Afsløringen af mindestenen for Niels Pedersen-Nyskov 1927

Mindesmærket for Niels Pedersen-Nyskov blev opstillet på en lille trekantet plads, omkranset af store sten og beplantet med blomster og en række kastanietræer. Det blev afsløret den 14. august 1927. Ifølge Grenaa Folketidende fra dagen efter var ca. 2000 mennesker samlet til højtideligheden. Blandt de mange talere var den da afgåede statsminister og formand for Venstre J. C. Christensen. Lærer Leopold Mostgaard, Homå, havde skrevet en sang til lejligheden. Gårdejer Karl Rovsing overdrog mindesmærket til byen. Borgmester Thoft takkede og lovede på byens vegne, at der ville blive værnet om det.

Ved en vejomlægning i 1989 blev mindesmærket vendt, således at forsiden nu vender ind mod byen. Tidligere så man fronten, når man kom ind til byen ad Randersvej.

Mindesmaerke_for_Niels_Pedersen-Nyskov_18-3

Den oprindelige placering

Charles Arvesen, billedhugger (1890-1953) København. Han blev uddannet i Wilhelm Bissens værksted og på Kunstakademiet i København. Han arbejdede især med portrætbuster og -medaljoner. Se i øvrigt Weilbach: Dansk Kunstnerleksikon (1995).