Mindesten for Wilhelmine von der Maase

Placering:
Ved Vesterstrand på Anholt.

Opstillet år:
1930.

Tekst:
Kammerherreinde
  
Wilhelmine von der Maase
  
plantede denne Skov
  
omkring Aar 1895

Materiale:
Granitsten med indfældet metalplade.

von der Maase 024

Om baggrunden for mindesmærket skriver Peter Linde i bogen “Anholt”, 1948, s. 114:

Ved en Vej langs Højdernes østlige Skraaning lidt Syd for Kæret ligger der en Kampesten, hvori der er indfældet en firkantet Metalplade med en graveret Indskrift, som siger, at “Kammerherreinde Wilhelmine von der Maase plantede denne skov omkring Aar 1895”. Kammerherreinde Wilhelmine von der Maase, født Neumann, blev 1905 Enke efter 24 Aars Ægteskab med Kammerherre Fr. von der Maase. Hun levede det meste af sit Liv paa Anholt, hvor hun ogsaa var ganske overordentlig afholdt af Befolkningen. Hun var meget interesseret i Plantningssagen og fik anlagt Plantagen “Hermansgave” i Ørkenens sydlige Del og Skoven “Wilhelminelyst” paa Højlandet. Hun døde 6. Marts 1941 omtrent 91 Aar gammel og ligger begravet paa Anholts nye Kirkegaard. Mindestenen her ved Skovvejen blev afsløret paa hendes 80 Aars Fødselsdag 15. Maj 1930.

von der Maase 024-2