Mindesten over danske faldne i 1811

Placering:
Den gamle kirkegård, Østervej 14.
  
Plakette – fyret, for enden af Ørkenvej
Opstillet år:
2011.
På initiativ af:
Anholts borgere.
Tekst:
Her jordfæstede englændere
  
efter kampen på Anholt 27. marts 1811 danskerne
  
Major Ketil Melsted,
  
Kaptajn Johan Prydz,
  
Sø-premierløjtnant Carl Holsten,
  
Sekundløjtnant Hans J. Obel
  
Rejst af Anholts beboere år 2011
Materiale:
Granit.
Finansieret af:
Legat fra Det Obelske Familiefond og Anholts indbyggere
SlagetOmAnholt-1-1

Copyright Ole Jørgensen og venligst udlånt af www.anholt.dk


Mindesten for de danske faldne 27. marts 1811 i slaget om Anholt – opsat i 200-året for begivenheden af Anholts borgere. Den står på den gamle kirkegård på det sted hvor man regner med de døde officerer blev begravede med engelsk honnør.

Du kan se mere her: http://www.anholtturist.dk/SlagetOmAnholt.htm

Der er ligeledes opsat en In Memoriam plakette på Anholt Fyr af Anholts borgere til minde om de 30 danske faldne soldater på samme dag, 27. marts 1811.

Ovenstående 2 mindesmærker er opsat for at mindes de faldne under Slaget om Anholt.

Wiki kan du læse: Slaget om Anholt fandt sted under Kanonbådskrigen (en del af Englandskrigene). Anholts fyrtårn var blevet lukket af danskerne og et mindre britisk orlogsfartøj, HMS Proselyte, strandede på Anholt Rev i januar 1809. Derfor besluttede englænderne sig for at besætte øen for at beskytte konvojer og orlogsskibe, og for at kunne bunkre drikkevand.  …. mere ….

Anholt i ilden
27. februar 1811 sejlede danske kanonbåde med 1000 mand ombord mod øen for at generobre den, men måtte vende om. Den 27. marts forsøgtes endnu en generobring. En kanonbådsflotille bestående af 12 kanonbåde og 12 transportskibe m.fl., med ca. 600 soldater ombord, angreb den engelske besættelsesstyrke på øen, som blev støttet af fregatten ‘Tartar’ og orlogsbriggen ‘Sheldrake’. Angrebet var dog igen forgæves.