Mindesten på Hegedalsbakken

Placering:
Emmedsbo skov

Opstillet år:
18xx

På initiativ af:
?

Tekst:
Se foto nedenfor

Materiale:
Natursten.
Finansieret af :
?

Mindesmærke sat af tyskerne

Denne Sten og Grunden om den i 9 Al Afstand er fredet. Navnlig forbydes det at tænde Ild paa eller ved den. GM

GM 1867