Portrætbuste af Axel Klindt

Placering:
Ved Grenaa Sundhedsklinik, Sygehusvej.
Opstillet år:
1946.
På initiativ af:
Komiteen for Indsamling af en Mindegave til Overlæge Axel Klindt
Tekst:

AXEL KLINDT
OVERLÆGE
I GRENAA
1915 – 1946

Materiale:
Bronzebuste på granitsokkel.
Kunstner:
Billedhugger Gunnar Hammerich, Ærø.
Finansieret af :
Indsamling.

Portraetbuste_af_Axel_Klindt_24-2

Baggrund. Axel Klindt (f. 3/4/1880, d. 12/8/1969) blev ansat på Grenaa Syge- og Epidemihus i 1915 som eneste overlæge, og han var med til at opbygge et nyt tidsvarende sygehus ved foden af Baunhøj. Det stod færdigt i 1922. Han tog sin afsked pr. 1. januar 1947 og flyttede til Lyngby ved København, senere til Frederiksberg. Han døde i 1969.

Indsamlingskomiteen. Sidst på sommeren 1946 dannedes en komite med henblik på at sætte “- – – et Minde om Overlægen som en Tak for den store Livsgerning, som Overlægen har øvet i Grenaa og paa Djursland.” Den fik Borgmester Aksel H. Hansen som formand. Indsamlingen af penge til et mindesmærke fandt sted i sidste halvdel af oktober, og den 2. November blev der skrevet kontrakt med billedhugger Gunnar Hammerich om levering af en bronzebuste af Axel Klindt. Kunstneren skulle lave to gibsafstøbninger, hvoraf den ene skulle overdrages Klindt som privat ejendom, mens den anden skulle bruges til bronzestøbningen. Portrætbusten blev afsløret den 27. december 1946, umiddelbart før overlæge Klindts afrejse fra Grenaa.

Indsamlingskomiteen havde satset på at nå et beløb på omkring 4.000 kroner til mindesmærket, men der indkom i stedet omkring 10.000 kroner. En del af de indsamlede midler blev derfor anvendt til et kollegieværelse på Aarhus Iniversitet, der fik navnet “Overlæge Axel Klindts Værelse”. Klindt havde selv indstillingsretten til dette værelse i sin levetid, hvorefter den overgik til Grenaa Byråd.

Billedhugger Gunnar Hammerich (1893-1977) havde en alsidig uddannelse inden for sit fag og havde bl. a. gået på Kunstakademiet i København. I 1920erne opholdt han sig flere år i Sydamerika. Han var netop kendt for sine mange portrætbuster, der står opstillet mange steder i landet.