Raymonds Kors på Anholt

Placering:
Kistehøjen ved Sønderstrand
Opstillet år:
ca. 1902
På initiativ af:
Læge August Thierry
Materiale:
Jernbeslået trækors
Financeret af:
Tømmeret skænket af entreprenør Vilhelm Hoffmann

Baggrund. Peter Linde skriver i bogen “Anholt”, 1948, s. 83:

Raymonds Kors 6-2

Dr. Thierry kom ud for mange store personlige Sorger, medens han var læge paa Anholt. Korset på Kistehøj er netop et Minde om en haard Hjemsøgelse, der ramte Doktorboligen i Julen 1899. Den yngste Søn Raymond var kommet hjem paa Juleferie, men saa forlæst og overanstrengt, at det var trist at se. I uklar Tilstand gikhan omkring paa Øen og kom en Dag ned til Havnen, hvor han tankeløst satte sig i en Jolle, løsnede Fortøjningen og lod sig drive til Havs uden Aarer, kun med en Baadshage ombord. Det var blæsende Vejr, og Jollen forsvandt hurtigt uden at det blev bemærket. Men inde i land begyndte man snart at savne den unge Mand, og man gav sig til at søge efter ham allevegne, men det var jo sørgeligt forgæves.

Først næste morgen blev det opdaget, at den lille Jolle var borte, og øjeblikkelig gik tre nordsjællandske Fiskekuttere under Sejl for at afsøge det Farvand, hvor Vind og Strøm skønnes at have ført Jollen. Samme Dag krydsede Postbaaden “Anna Elisabeth” fra Grenaa op igennem Farvandet. Folkene kom paa Dækket for at gøre klar til at vende, men pludselig faar Postføreren en mærkelig Indskydelse: Nej! Idag vil vi staa nordpaa til Stavnshoved, derfra kan vi saa nok strække Sønderbjerg op. Da de omtrent var kommet ud for Stavnshoved, saa de en Hornbækkutter med Flag paa Nokken og en Jolle paa Slæb, de havde fornylig fundet Jollen drivende med den unge Thierry, der havde forsøgt at styre den med sin baadshage. Han kom nu over i Postbaaden, og lidt efter mødte de Fiskeriekspeditionsdamperen “Hauch” med Dr. Thierry ombord. Den stort fortvivlede Fader fik nu sin reddede Søn i Varetægt. Raymond kom sig hurtigt og kunde snart genoptage sin Læsning og sine studier.

Til Amindelse om sin forkomne Søns lykkelige Hjemvenden lod Thierry det store Trækors oprejse tæt ved den gamle Doktorbolig. Tømmeret blev ham venskabeligt foræret af Entreprenør Wilhelm Hoffmann, som dengang var i Færd med Anlægget af Havnen. Den lille Jolle, som Raymond saa ubesindigt havde betroet sit unge liv, blev af Anholterne slæbt i Land og henlagt ved Korset som en Gave til Thierry. Nogen Tid efter blev Korset flyttet hen til en lille Plantning ved Vejen til Vesterstrand, men da Lægefamilien 1909 var flyttet til Gilleleje, ønskede Kammerherreinde Wilhelmine von der Maase at faa det alvorlige Monument væk herfra. Saa slæbte Postfører Peter Petersen og nogle andre brave Anholtere Korset ud til Sydstranden og rejse det paa Kistehøjen, som Thierry dengang ejede.

Ja, saaledes lyder Historien om “Raymonds Kors”.