Sten over Søren Quist

Placering:
Ålsø Kirke – våbenhus
Opstillet år:
ca. 1604
Materiale:
Granitsten med indskrift

En almindelig anledning til at besøge kirken i Vejlby er, at man har hørt om præsten i Vejlby. Det er ikke den nuværende sognepræst, der her er på tale, men forgænger Søren Jensen Quist, der var sognepræst i Vejlby i begyndelsen af 1600-tallet.

Søren Jensen Quist blev i 1626 henrettet for mordet på en gårdskarl, og to hundrede år efter fattede Steen Steensen Blicher interesse for den dramatiske historie og skrev sin mesterlige dagbogsnovelle: “Præsten i Vejlby”.

Det er aldrig blevet afklaret, om den historiske præst i Vejlby var skyldig i mordet eller var offer for et justitsmord.

Søren Jensen Quist blev født i 1571 som søn af provsten Jens Andersen i Ålsø.
I 1598 får han kaldet som præst i Vejlby og Homå og gifter sig med den unge præsteenke i præstegården, som det var skik og brug.

I 1607 forsvinder gårdskarlen Jesper Hougård, der er ansat i præstegården, efter et Mikkelsmarked i Grenå.

Der opstod på egnen det rygte, at Jesper Hovgaard skulle være slået ihjel i præstegården, og mistanken mod præsten forstærkedes, da der mange år senere – i 1622 – da præstens karl var i færd med at grave tæt ved kirkegårdsdiget, hvorved nogle menneskeknogler kom til syne. Præsten lod atter karlen kaste hullet til, for at ingen mennesker eller kreaturer skulle falde deri, og komme til skade. Derved gik rygterne om at det var præsten der havde begravet Jesper Hovgaard på dette sted, og det var knogler af ham der var kommet til syne under karlens arbejde.

Dette førte til, at der blev rejst sag mod Søren Quist. Et par af hans fjender blev enige om at rejse sigtelse mod præsten for mordet på Jesper Hougård.
To mænd føres som vidner: Jep Skade, der siger, at han har overværet mordet, som præsten begik med en tinkande i fuldskab og hidsighed over, at Jesper Hougård kom sent hjem fra markedet.
Og Peter Worm, der bekræfter, at han den pågældende aften i 1607 har set Jesper Hougård gå ind i præstegården. Sagen endte med domfældelse for mord den 20. juli 1626.

Søren Jensen Quist indrømmer aldrig mordet, – 19 år efter Jesper Hougårds forsvinden – henrettes han af en skarpretter fra Århus ved halshugning på retterstedet ved Albøge Højen, også kendt som Sønderherreds tingsted.

Søren Jensen Quists søn Peder Sørensen, der såmænd også blev præst i Vejlby, genoptog sagen hvor man forfølger den gamle historie. Han får udvirket, at de to hovedvidner indrømmer at have vidnet falsk mod hans far, og de blev henrettet i 1634 for mened.
Men da han senere forsøger at rejse sag mod sagens formodede bagmænd, Søren Jensen Quists gamle fjender, falder sagen. Og vi er ikke blevet stort klogere på skyldsspørgsmålet.

Mindes002

Efter sigende blev Søren Jensen Quist begravet i Ålsø, hvor man i våbenhuset kan finde den romanske sten, der formentlig blev lagt over ham.

Fra Vejlby kirke kan man se lige over på “Hr. Sørens Hus” som er rester af den gamle præstegård. I dag bruges det smukt renoverede hus som menighedshus.