Vandkunsten ved Museet

Placering:
Foran Museum Østjylland, Søndergade 1.

Opstillet år:
1975.

På initiativ af:
Grenaa Kommune.

Materiale:
Bornholmsk granit.

Kunstner:
Johannes Exner.

Finansieret af :
Sparekassen for Grenaa og Omegns Fond og Grenaa Kommune.

Vandkunsten_ved_Museet_34-1

Baggrund. I løbet af 1960erne blev ejendommene på Kannikkegades sydside over for Djurslands Museum nedrevet og gadens udmunding i Søndergade blev herefter ændret. Derved opstod en trekantet plads foran museet. I 1973 fik Grenaa Kommune en gave på 20.000 kroner fra Sparekassen for Grenaa og Omegns Fond til udsmykning på stedet, men et par år gik, før pladsen fik sit nuværende udseende med en lav mur omkring pladsen, vandkunst og egetræer.

I efteråret 1974 begyndte arbejdet med muren, og den stod færdig den første februar 1975. I januar 1975 bevilgede byrådet de resterende midler til et vandkunstanlæg, som arkitekt Johannes Exner, Århus, havde udarbejdet forslag til. Det ville ialt komme til at koste 170.000 kroner, og der var en del debat i byrådet om de mange penge. Bygningen af vandkunsten blev påbegyndt midt i juni måned, men en nøjagtig dato for afsløringen af det færdige kunstværk har indtil videre ikke kunnet opspores. Men den 13. November kunne Dagbladet Djursland berette om, at sidste led i færdiggørelsen af pladsen nu var igang, nemlig plantning af egetræer omkring vandkunsten.

Vandkunsten består af en dam med cirkelrunde polerede granitsten. Vandet vælder op af huller midt i stenene. Bassinet er kantet af brosten.

Johannes Exner, arktiekt, født 1926. Uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Fra 1965 lektor og leder af restaureringsafdelingen på Arkitektskolen i Århus. Fra 1984-92 professor samme sted. Har sammen med Inger Exner især beskæftiget sig med restaureringsopgaver, kirkebyggeri og kirkekunst. Deres hovedværk er restaureringen af Koldinghus.

Vandkunsten_ved_Museet_34-2-1