Vartegn ved Randersvej

Placering:
Randersvej.

Opstillet  år:
1995.

På initiativ af:
Grenaa Kommune.

Materiale:
Bemalet jern.

Kunstner:
Per Arnoldi.

Finansieret af :
Private sponsorer og Grenaa Kommune.

Vartegn_ved_Randersvej

Baggrund. Ideen om opstilling af kunstværker som vartegn ved indfaldsvejene til Grenaa går tilbage til 1991 og kom fra Grenaa Kommunes tekniske forvaltning. Tre kunstnere, nemlig Per Arnoldi, Børge Jørgensen og Poul Gernes, blev anmodet om at lave skitser til tre værker, og deres modeller blev afsløret og udstillet på Grenaa Rådhus den 1. oktober 1992. I forbindelse med Grenaas købstadsjubilæumsår, 1995, blev der gjort et fremstød for at få projektet realiseret, og der blev af kommunen fremstillet en brochure med oplysninger om og afbildning af modellerne til de tre kunstværker. I forordet til brochuren skrev borgmester Arne Jessen blandt andet:

Grenaa Kommune har i 1995 550 års købstadsjubilæum. Byrådet håber, at alle skulpturer er virkeliggjort og placeret til jubilæet for på denne måde at være med til at markere og festligholde begivenheden. – Kommunen håber at finde stor interesse for projektet både fra det lokale erhvervsliv, fonde og mange andre, der vil være med til at realisere dette spændende projekt.

Indtil videre er kun Per Arnoldis vartegn ved Randersvej blevet en realitet. Selve fremstillingen er foregået på HSM Industri A/S i Hammelev, og indvielsen fandt sted den 11. December 1995. Kunstneren var til stede og sagde ved den lejlighed, ifølge Dagbladet Djurslands referat:

Det er en let og munter ting på 15 tons. Et stykke legetøj, som forhåbentlig får en positiv indvirkning på beskueren. Der er ingen fortolkning, ingen myte, ingen historie at forstå. Det er ikke kunst. Det er et vartegn. Forhåbentligt et morsomt vartegn. Det er strengt symmetrisk fra en ganske bestemt synsvinkel – og ellers slet ikke. Orden og Kaos. En bunke klodser der er smidt. Dybere er det ikke, sagde Per Arnoldi om sit værk. 

På borgmester Arne Jessens initiativ blev der i december 1996 sat lys på vartegnet. Det var ellers ikke noget, kunstneren havde haft ønske eller planer om.

Med hensyn til de to andre planlagte vartegn, så står modellen til Børge Jørgensens skulptur i byrådssalen, og Grenaa Kommune har købt rettighederne hertil.


Efter af skulpturen var blevet medtaget af vejr og vind, blev det diskuteret om den skulle tages ned, men man besluttede at renovere skulpturen i stedet for. Norddjurs Kommunes kultur- og udviklingsafdeling indgik aftale med lokale sponsorer: Tipsmark, HSM Industri og Nordjysk Lift om renovering af Arnoldis markante skulptur, som ville blive udført i foråret 2013.

Genindvielsen fandt sted tirsdag den 4 juni 2013 kl. 16.00, hvor kunstneren var inviteret og  udvalgsformand Lars Møller holdt tale. Endvidere var sponsorerne og Norddjurs kommunalbestyrelse ligeledes inviteret.


Per  Arnoldi, født 1941, maler, scenograf, plakattegner mv. Uddannet lærer og som billedkunstner selvlært. Har fået adskillige priser og har arbejdet som kunstanmelder. Se Weilbach: Dansk Kunstnerleksikon, 1995.