Udgivelser

Grenaa Egnsarkiv deltager i flere typer af udgivelser
Grenaa og omegn før og nu er arkivets årbog, her står arkivet for redigering.
Bogen udkommer hvert år i november og indeholder lokalhistoriske artikler
samt en oversigt over begivenheder i Grenaa i årets løb.

Det Historiske Udgiverværksted er oprettet med henblik på at mangfoldiggøre lokalhistoriske udgivelser i små oplag. Der er p.t. udkommet 22 erindringsbøger og flere er under forberedelse.

Arkivet har medvirket til at lave en kronologisk oversigt over mindesmærker i kommunen.

Desuden har arkivet været mere eller mindre indblandet i en del andre udgivelser.

Foredrag

Trine: anejagt på nettet