Ugens foto

fra det gamle Grenaa

03/uge-03-2014-B014521.jpg

Pavillonen.

Hovedbygningen i oprindelig skikkelse før opførelsen af Grenaa-Hallen i 1957 og ”Terrassen” i 1958,
der forbandt Pavillonen og Grenaa-Hallen.

Oprindelig var Pavillonen omgivet af Anlæggets træer, men på billedet ses dyrskuepladsens udvidelse
og muren der blev bygget, for at skjule alt det man satte ud i gården.