Ugens foto

fra det gamle Grenaa

/08/uge-36-2014-B002017.jpg

Regulering af Baunhøj Bakke 1931.
Gade- og vejinspektør Rathje fik omkring 1930 den idé at regulere og sænke Baunhøjvej, dels for at skabe "nødhjælpsarbejde" under en svær arbejdsløshedsperiode, dels for at lette trafikken.