Ugens foto – arkiv

Her på siden kan du finde de tidligere ugens foto, som har været vist på forsiden.

2015

Uge 02 – “Havnehold” ved Grenaa Havn, der dyrkes fodbold ved Bonkes villa – omkring 1918
Uge 03 – Ringvejen etableres. Grenaa Kommunes vejtromle med heste foran. Fotoet er taget i 1954.
Uge 04 – “Lynggården”, det første større byggeri på heden syd for Grenaa. Foto ca. 1953-54.
Uge 05 – Sportspladsen i “Kæret”, senere sportspladsen ved Vestre Skole. Foto ca. 1918.
Uge 06 – Fiskernes fastelavnsslup ved Vestergade i 1937.
Uge 07 – Vinter, februar 1991, på skibakken i Plantagen.
Uge 08 – Fire raske drenge klædt ud til fastelavn, omkring 1930.
Uge 09 – Grenaa Havn. Isvinter, indsejlingsfyret på molehovedet. Dateringen er omkring 1940.
Uge 10 – Isvinter ved Grenaa 1922. Schwitzerbåden “Svava” ved iskanten ud for Fornæs Fyr.
Uge 11 – Den 5.december 1950 udstiller maler og malermester Jørgen Jensen nogle af sine talrige værker.
Uge 12 – Kaninavlerforeningen for Grenaa og Omegn udstiller 13.2.1944 på Afholdshotellet.
Uge 13 – Fra Grenaa Håndværkerforenings udstilling i 1924 ses Grenaa Klædefabriks stand.
Uge 13 – Fra Grenaa Håndværkerforenings udstilling i 1924 ses Grenaa Klædefabriks stand.
Uge 14 – Elever fra Vestre Skole ser på fagbevægelsens udstilling ved Kulturugen i Grenaa september 1973.
Uge 15 – Foto af Stig Vogel fra en udstilling på biblioteket, i anledning af Vogels 100 års jubilæum i 1979.
Uge 16 – Foto af Volmer Svenstrup og Gunnar Hansen ved deres legetøjsudstilling, omkring 1930.
Uge 17 – Grenaa Dampvæveris Gredanavarer præsenteres på en udstilling i Frankfurt am Main sidst i 1950’erne.
Uge 18 – Den tidligere Søndermøllevej, med Søndermølle i baggrunden. Foto taget mellem 1900 og 1920.
Uge 19 – Baunhøj Mølle med det oprindelige beboelseshus. Fotoet er fra perioden 1880-1920.
Uge 20 – Elevfoto fra Vestre Skole, taget af Carl Svenstrup i 1919.
Uge 21 – Lærere på Vestre Skole på udflugt til Himmelbjerget, (1935-1940)
Uge 22 – USAs ambassadør Mr. Val Petersen besøgte Grenaa i 1958.
Uge 23 – Sidste tur med Gjerrildbanen. Juni 1956.
Uge 24 – “Nyssers” gartnerbod ved Fa. Momme & Sechers gård ved Østergade og Stationsvej. Foto fra 1950’erne.
Uge 25 – Hattekajen i Grenaa Havn, set mod øst med kulkajen i baggrunden. Foto fra først i 1950’erne.
Uge 26 – Grenaa Dampvæveri ved hovedindgangen før kraftstationens opførelse. Foto fra 1940’erne.
Uge 27 – Orchidés blomsterudstilling fra sidst i 1940’erne.
Uge 28 – Biler på Torvet. Bemærk vindspejlene i den åbne bil og vejskilte på lysmasten! Foto er sikkert taget 1920-1940.
Uge 29 – Den integrerede hjemmehjælpsordning køber 5 biler til sygeplejerskerne i 1990.
Uge 30 – To biler “mødes” uden for Hotel Skandinavien på Torvet. Mon ikke det er i 1950’erne?
Uge 31 – Biler fra Falcks Redningskorps opstillet på H. P. Rosenvinges Plads i 1960’erne.
Uge 34 – Ventende biler til Grenaa-Varberg færgen den 18. juli 1985.
Uge 35 – Ejner Rasmussen ved sin ølvogn, senere væver og forretter.
Uge 37 – Storegade 15 Bernina symaskiner og Preben Jensens cykler. Foto fra 8-11-1987.
Uge 38 – Lillegade 10 og 8. I nr. 10 “Nygaards bageri” og Høholt cykler. Foto fra 31. januar 1970.
Uge 39 – Peter Venø, skipper og vodbinder på Grenå Havn. Han døde i 1938. Foto fra 1933 eller 34.
Uge 40 – Skolepatrulje ved Østre Skole i 1965.
Uge 41 – Storegade 9, 11 og 13, den 28.6.1970.
Uge 43 – Datidens Grenaa Blæsere fotograferet i Hotel Skandinaviens gård, i 1919.
Uge 44 – Deltagere i festmiddagen ved dyrskuet i 1906.
Uge 45 – Storegade 13, Søchtings og Bagers købmandsgård 15.2.1970.
Uge 46 – Grundlovsdag på Torvet i 1894.
Uge 47 – Tornøes Hotel, Østergade 19, th. S. Bendixens møbelforretning. Foto fra 1940erne.
Uge 48 – Storegade 3, Martin Christensen Symaskiner. Foto fra 1969.
Uge 49 – Det nye Hotel du Nord på Kystvej. Foto fra 1968.

Tidligere års foto kan du se her: 2013 og 2014