Ugens foto – arkiv 2016

Her på siden kan du finde de tidligere ugens foto, som har været vist på forsiden.

2016

Uge 01 – Østergade brolægges omkring 1930
Uge 02 – Storegade 5, Anna Hansen Trikotage, 20.9.1969
Uge 03 – Aftenstjernen, Lillegade 39, i sne. Foto fra 1920erne.
Uge 04 – Grisehandler Carl Sørensen på Nytorv med sit hestekøretøj. Foto fra 1930erne.
Uge 05 – “Købmandsgården” i Kannikegade havde en række skure med brændeoplag m.m. Foto fra 1930erne, eller 1940erne.
Uge 06 – Hestekøretøj holder foran Vilhelm Hansen Bog og Papirhandel på Torvet i Grenaa. Foto fra 1909.
Uge 07 – Gartnernes Salgsforening GASA, Søndergade 1 Foto fra 1960erne.
Uge 08 – Ejnar Schmidt, Møbelforretning, Kannikegade, Grenaa. Foto fra først i 1920erne.
Uge 09 – Kannikegade-Søndergade med Sechers hus i baggrunden. Foto fra først i 1970erne.
Uge 10 – Købmandsgården på hjørnet af Nørregade/Torvet. Foto fra omkring 1905
Uge 11 – A/S Grenaa Dampsnedkeri og Høvleværk (kaldet Savværket) ved Markedsgade. Foto fra først i 1950erne.
Uge 12 – Grenå Gasværk til venstre og Grenå Kalkværk til højre. Foto fra ca. 1910.
Uge 14 – Amtssygehuset på Østerbrogade nr. 20. Foto taget mellem 1901 til 1930.
Uge 15 – Lillegade østlige ende – set mod Torvet. Foto fra ca. år 1900.
Uge 16 – Asfalt på Torvet. Huset efter museet er Søndergade 3: Hentz Sørensen. Foto fra 1949.
Uge 17 – Århusvej med Sønder Mølle, lå lidt uden for byen i forlængelse af Søndergade. Postkort fra 1909.
Uge 18 – Fuglsangvej reguleres. Billedet viser udmundingen fra Fuglsangvej til den gamle Aarhus Landevej. Foto fra 1972.
Uge 19 – Falcks Redningskorps i Markedsgade 21. Fra starten i 1955.
Uge 20 – Grenaa Cykle Klub. Bemærk cyklerne. Foto fra omkring år 1900-1910.
Uge 21 – “Havlund” på den gamle, smalle Havlundvej. Foto fra omkring år 1920-40.
Uge 22 – Arbejderhus ved Bredstrup Kalkværk kaldet “Trekroner”. Foto fra omkring år 1920-40.
Uge 23 – Der spilles skak i Østergade i Grenaa-ugen. Foto fra 1979.
Uge 24 – Grenaa første skole, senere Ehrenreichs Købmandshandel i Lillegade 2. Foto fra perioden 1863-79.

 

Tidligere års foto kan du se her: 2013 – 2014 – 2015