Ugens foto – arkiv 2013 og 2014

Her på siden kan du finde de tidligere ugens foto, som har været vist på forsiden.

  • Camping
    Camping

2013

Uge 45 – Gartnernes Salgsforening 1952
Uge 46 – Opførelsen af Grenaa-Hallen i 1957
Uge 47 – Kongebesøg og spejderlejr i 1951
Uge 48 – Grenaa Campinglejr 1955

2014

Uge 02 – Julebal i Tekstilarbejdernes Fagforening i 1915
Uge 03 – Pavillonen i sin oprindelige skikkelse – 1957/58
Uge 04 – Blomstervognsoptog som reklame for støtte til Grenaa-Hallen – 1955
Uge 05 – Gymnastikopvisning i den nye Grenaa-Hal. Datering 1958-60
Uge 06 – Vogels ejendom på Torvet opført 1900
Uge 07 – Autocentrum, Østerbrogade 1 – 1970
Uge 08 – Cykel og bagerforretning, Lillegade 10 – 31.1.1970
Uge 09 – Shell Service på hjørnet af Storegade og Vestergade – 15.8.1965
Uge 10 – Carl Svenstrup udnævnes til Grenaa Bys Æresborger – 26.9.1958
Uge 11 – Kattegat-svømmerske, Jenny Kammersgaard ved byfesten i anlægget – 1937
Uge 12 – Dyrskue ved “Kæret”, Vestre Skoles sportsplads – 1914
Uge 13 – Ungskue. Baunhøj, lige ved indkørslen til Sygehusvej fra Baunhøjvej. – 1906
Uge 14 – Søren Kannes mindesten afsløres ved Grenaa Strand den 9. maj 1926
Uge 15 – Prøveopstillingen af Søren Kanne på Havneplads – den 24. november 1948
Uge 16 – Søren Kanne flyttes – på grund af torveregulering i 1968.
Uge 18 – Billedhugger Johannes Bjerg arbejder på statuen af Søren Kanne – 1948/49?
Uge 19 – Skovstien etableres, fra Stadionvej gennem Ræveskoven til Kystvej – 1941
Uge 20 – Grenaa Gymnasium set fra vest. ”Skolen på heden” indviet i 1964
Uge 21 – Grenaa Stadion med det gamle klubhus. Indviet i 1935.
Uge 22 – Vandvogn med Andelsmejeriet i baggrunden. – 1925
Uge 23 – Udflugt til Anholt, med dampskibet “Helgenæs” fra Århus i 1914
Uge 24 – Rejsegilde på Grenaas rådhus på Nytorv. 13-11-1935
Uge 25 – Vogels ejendom efter bombenatten i 1945
Uge 26 – Egon Bloch til venstre og Jørgen Clausen til højre cyklede til Paris – 1.11.1952
Uge 27 – Amtssygehuset på Havnevej, senere Østerbrogade. Foto fra 1920’erne
Uge 28 – Grenaa Sygehus set fra syd. Fotoet er taget omkring 1960.
Uge 29 – Under en storm gik det voldsomt ud over badehusene ved Grenaa Strand. Cirka 1932-1935.
Uge 30 – Badepiger, iført tidens mode, ved Grenaa Strand. Foto taget omkring 1920.
Uge 31 – Badehuse ved Grenaa strand. Man kunne købe billetter, slik og leje badedragter. Foto taget omkring 1918.
Uge 32/33 – Der gives svømmeundervisning ved Grenaa Nordhavn. Foto fra 1930’erne eller 40’erne.
Uge 34 – Grenaa Strand med Badehotellet i baggrunden. Foto fra 1920.
Uge 35 – Grenaa Folkebibliotek på Kærvej fotograferet omkring 1925.
Uge 36 – Regulering af Baunhøj Bakke i 1931.
Uge 37 – Jaco Supermarhed og Egekroen, Torvet 11. Foto fra 1968.
Uge 38 – Det gamle Grenaa Apotek i Østergade. Foto er fra 1945 – 1955.
Uge 39 – Drenge spiller bold på Grenaa Strand, med Europafærgen og Hundested færgen i baggrunden. Foto er fra 1960 – 1980.
Uge 40/41 – Plantning af “Kvindernes Eg” i Anlægget. Carl Svenstrup har taget fotoet 15. juni 1915.
Uge 42 – Den gamle brandstation på Nytorv. Tegnet i 1909 og nedrevet i 1965.
Uge 43 – Torvets nordside før 1920. I forgrunden ses til venstre kontor- og butiksbygningen til Frederik Thykiers Tømmerhandel.
Uge 44 – Frederik Thykier Trælasthandel. Beboelsesbygning ved Markedsgade, beboet af medarbejdere i “Tømmergården”. Foto fra 1962.
Uge 45 – Grenaa Roklub, firer med styrmand i åen ud for Pavillonen. Turen gik helt til Kolind. Dateringen er 1943-1945
Uge 46 – Beskæftigelsesarbejdere på Grenaa Stadion. Arbejdet var beskæftigelsestilbud til unge arbejdsløse i 1934
Uge 47 – Marked på Torvet i Grenaa, som det fandt sted helt op til 1925
Uge 48 – Hyttefade, Søndre Kajgade 7-17, Grenaa Havn. Fiskeauktionen til højre i billedet er fra 1953. Foto er fra 1960’erne.