Fru Annes Sten

Placering:
Ca. 500 m. sydøst for Hessel.
Opstillet år:
sandsynligvis engang i middelalderen
Materiale:
Natursten.

Mindes001


Fru Annes Sten står på en mark ca. 500 meter sydøst for Hessel. Stenen er sandsynligvis rejst engang i middelalderen. Ifølge Erik Pontoppidan: “Den Danske Atlas” fra 1768 er Fru Annes Sten blevet sat til minde om, at fru Anne (eller Anna) fødte et barn på det sted. Dengang gik landevejen mellem Grenaa og Århus tæt forbi stedet, og fru Anne har måske befundet sig på vejen, da fødslen er gået igang. Hvem fru Anne var, vides ikke.

Om Fru Annes Sten skriver Carl Svenstrup i Grenaa bys historie bind, bd. A I, s 86:


Købstæderne havde deres egen Byret, som gjaldt, saa langt som Købstadens Jorder naaede. Hvor Landevejen førte ind over Byens Grænseskel stod Fredskorset, som viste, at her begyndte Købstadens særlige Ret og dens særlige Beskyttelse.

Eftersom Straffen var strengere for at “bryde Byfreden” end for en Ugerning,  som var forøvet uden for Byens  Grænse, saa fik det til Tider Betydning at kunne paavise det nøjagtige Sted, hvor en Voldsgerning var begaaet. Fredskorset, hvor vejen fra Syd førte ind paa Grenaa Jord ved Hessel, er for mangfoldige Aarhundrede siden borte. Men “Hanne-Stenen”, eller “Fru Annes Sten”, som den nu hedder, staar den Dag i Dag ude ved Hessel paa det Sted, hvor man mener, at den gamle Landevej til Grenaa har gaaet, og viser, hvortil  Byens “Fæste” og Fægang  gik i ældgammel Tid.

Carl Svenstrup omtaler desuden et par retsager fra 1500-tallet, hvor netop Fru Annes sten var udslagsgivende for strafudmålingen, idet byens borgere på den tid ikke har været i tvivl om , “at Byens Jorder strakte sig Sønden for Hessel til Hannestenen”.

Fru Annes sten er omtalt i:
Stig Holsting: Djursland, side 47 (1977).
Carl Svenstrup: Grenaa bys historie, bind A I og A II.
Erik Pontoppidan: Den Danske Atlas, bind 4, side 324. (1768).


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *