Samling

Grenaa Egnsarkiv

fungerer som lokalhistorisk arkiv for Norddjurs Kommune.

Det betyder, at arkivet opbevarer materiale af privat proveniens (fra foreninger, virksomheder, privatpersoner mv.) samt materiale fra kommunale myndigheder og institutioner i det område, der dækkes af den daværende Grenaa Kommune. Alt opbevaret materiale registreres på edb.

Grenaa Egnsarkiv stiller ovennævnte materiale til rådighed for offentligheden efter arkivvæsenets sædvanlige tilgængelighedsregler:

slægtsforskere kan på arkivets læsesal benytte kopisamlingen af kirkebøger, skifter og computer samt få adgang til at benytte andet relevant materiale fra arkivets samlinger.

lokalhistorisk interesserede kan på arkivet udforske emner og få vejledning i at bruge dets samlinger samt andre arkiver og biblioteker.

arkivet påtager sig at besvare enkle spørgsmål, der blot kræver opslag i vore registraturer, databaser, bøger og lignende. En nøjere undersøgelse af et emne eller personforhold må arkivets brugere selv foretage

arkivet har læseapparater til mikrofiche, mikrofilm samt forskellige kopimuligheder – herunder scanning og kopiering.

trykt lokalhistorisk litteratur og lokale udgivelser i det hele taget skal søges på Grenaa Bibliotek.